Scenariusz zajęć- Kolorowe znaki drogowe

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęć- Kolorowe znaki drogowe
3.0
2 oceny
Oceń
{

Scenariusz zajęć- Kolorowe znaki drogowe

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH

W GRUPIE DZIECI 6- CIO LETNICH

 

Temat: Kolorowe znaki drogowe.

 

Cel ogólny:

 

- zapoznanie dzieci z wyglądem i przeznaczeniem znaków drogowych;

-wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze i w każdym innym miejscu;

- wprowadzenie cyfry 4

 

Cele szczegółowe:

 

dziecko:
- potrafi rozpoznać główne grupy znaków drogowych i rozumie ech znaczenie;
-jest świadome, że znaki obowiązują zarówno pieszych, jak i kierowców;
-kształtuje intuicję geometryczną;

-rozpoznaje i nazywa figury geometryczne: koło, trójkąt, prostokąt, kwadrat

- klasyfikuje znaki na ostrzegawcze, nakazu, zakazu i informacyjne;

- uważnie słucha;

-rozumie pojęcie liczby cztery, zna cyfrę oznaczającą tę liczbę;

-odwzorowuje liczbę elementów zbioru;

-chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych;

- przelicza elementy zbiorów, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi

-rozpoznaje i kreśli cyfrę 4;

-stosuje w zabawie zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę.


Metody:

 

Słowne, oglądowe, stawianych zadań

Formy: grupowa, indywidualna

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi