Scenariusz zajęć- Kolory wiosny

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęć- Kolory wiosny
Oceń
{

Scenariusz zajęć- Kolory wiosny

Scenariusz zajęć- Kolory wiosny


Scenariusz zajęć w przedszkolu w grupie dzieci 4-letnich.  

 

 

 

Data: 07.04.2016r. 

 

Prowadząca : Beata Włodarz 

 

Krąg tematyczny: Kolory wiosny 

 

 

Temat dnia:  Oznaki wiosny 

 

 

Cel główny:  Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki ptaków oraz dostrzega ich pożyteczną rolę dla środowiska 

 

 

Cele szczegółowe: 

 

 

 

– potrafi wymienić i wskazać na obrazkach pierwsze oznaki wiosny, 

 

– przelicza elementy na rysunku, 

 

– rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki ptaków, 

 

– rozpoznaje i naśladuje odgłosy ptaków, 

 

– zna czynności podejmowane przez ptaki wczesną wiosną, ich ciekawe zwyczaje związane z wiciem gniazd, 

 

– zna wybrane ludowe przesądy związane z ptakami, 

 

– wykazuje się spostrzegawczością i refleksem podczas zabawy ruchowej, 

 

– komponuje przestrzenny pejzaż, korzystając z różnych materiałów i technik plastycznych. 

 

Metody :

 

słowne, pogadanka, oglądowe, działań praktycznych 

 

Formy pracy :

 

zbiorowa, indywidualna.  

 

Pomoce dydaktyczne:

 

W. Broniewski „Pierwiosnek” [w:] „Kto wymyślił choinki? Antologia wierszy dla dzieci”, KAW, Warszawa 1988,s. 9–10, obrazki przedstawiające bociana, skowronka, bazie i pierwiosnka, „Karty pracy. Woda” s. 56, kredki,CD Piosenki i utwory do słuchania – Odgłosy ptaków nr 48, obrazki lub zdjęcia ptaków (żurawia, bociana, skowronka, jaskółki, dzięcioła, czajki) i ich gniazd,, CD Piosenki i utwory do słuchania – „Golliwogg’s cakewalk” C. Debussy’ego nr 33, szarfy, papierowe jajka (po trzy dla każdego dziecka i jedno dla nauczyciela), „Teczka małego artysty” – Wiosna, pudełko, farby, pędzel, sznurek lub żyłka, krepina i włóczka, kredki, flamastry, klej, nożyczki 

 

 

 

Przebieg zajęć głównych: 

 

 

1. Przywitanie się i sprawdzenie obecności. 

 

2. „Oznaki wiosny” – rozmowa zainspirowana wierszem W. Broniewskiego „Pierwiosnek”, poznanie niektórych zwiastunów wiosny, doskonalenie spostrzegawczości oraz umiejętności liczenia (karta pracy). Nauczyciel czyta wiersz: 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi