Scenariusz zajęć- Maszyna spełniająca życzenia

Scenariusz zajęć- Maszyna spełniająca życzenia
Oceń

Scenariusz zajęć- Maszyna spełniająca życzenia

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

I Grupa wiekowa: 3 – latki

 

II Temat dzienny:

 Maszyna spełniająca życzenia

 

III Cele ogólne:

- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz reguł zabawy;

- rozwijanie wyobraźni dzieci.

 

IV Cele operacyjne:

 Dziecko:

- stosuje się do poleceń nauczyciela,

- słucha wiersza i udziela odpowiedzi na pytania do tekstu,

- porusza się w kole wiązanym,

- właściwie reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,

- potrafi wypowiedzieć się na temat swoich marzeń,

- próbuje naśladować prosty układ taneczny,

- stara się przykleić brakujące elementy na obrazku, tworząc własny projekt maszyny

spełniającej marzenia.

 

V Formy pracy:

- zbiorowa

- indywidualna

 

VI Metody:

- słowne,

- oglądowe,

- praktyczne.

 

VII Środki dydaktyczne:

magnetofon, płyta CD z nagraniami „Wszyscy są”, „Rączki robią…”, „Marzenia się

spełniają”, wiersz „Nasze marzenia” Patrycji Siewiera – Kozłowskiej, obrazek

przedstawiający dudka, magiczna kula, bębenek, figury geometryczne i inne kształty wycięte

z kolorowego papieru

 

 

VIII Przebieg zajęć:

 

1) Powitanie.

Dzieci stoją w kręgu i śpiewają piosenkę.

 Na powitanie wszyscy razem:

 hip, hip,hura! (x3)

 Z całego serca, pełnym gazem:

 

 witamy was! (x3)

 

2) „Rączki robią …” – zabawa ruchowa przy muzyce.

 

3) „Nasze marzenia” – słuchanie wiersza Patrycji Siewiera – Kozłowskiej. Dzieci siedzą w kręgu.

Nauczyciel na środku stawia magiczną kulę spełniającą życzenia i zaprasza do wysłuchania wiersza.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi