Scenariusz zajęć- Obyczaje telefoniczne, potrafię rozmawiać przez telefon

Scenariusz zajęć- Obyczaje telefoniczne, potrafię rozmawiać przez telefon
Oceń

Scenariusz zajęć- Obyczaje telefoniczne, potrafię rozmawiać przez telefon

Cel ogólny : Kształtowanie umiejętności kulturalnego komunikowania się przez telefon.

 

Cele operacyjne:

 

Dziecko:

 

- wie, jak się zachować dzwoniąc na numery alarmowe,

 

- wypowiada się na temat utworu,

 

- wita się z różnymi osobami używając odpowiednich zwrotów,

 

- żegna się z różnymi osobami używając odpowiednich zwrotów,

 

- przestrzega zasad dobrego wychowania podczas rozmowy telefonicznej,

 

- integruje się z grupą,

 

- uważnie słucha,

 

- wspólnie z innymi ustala zasady grzecznej rozmowy przez telefon,

 

- potrafi zagrać scenkę rozmowy telefonicznej na zaproponowany temat,

 

- starannie wykonuje pracę plastyczną,

 

- buduje poprawnie proste zdania,

 

- z uwagą ogląda film edukacyjny,

 

- z uwagą słucha wiersza,

 

- odpowiada na pytania,

 

- aktywnie uczestniczy w zabawach,

 

- rysuje kredkami,

 

- zgodnie bawi się z innymi.

 

Metody pracy:

 

- słowne: głośne czytanie, rozmowa kierowana, objaśnienie, instruktaż, opis, pogadanka,

 

- praktyczne: warsztatowe, naśladownictwo, inscenizacje,

 

- aktywizujące: burza mózgów, drama,

 

Formy pracy:

 

- praca indywidualna

 

- praca w parach,

 

- praca w grupie

 

Środki dydaktyczne: TV + INTERNET, tekst wiersza „Halo” A. Nożyńskiej-Demianiuk, kartki z konturem telefonu, kredki, tekst wiersza G. Herbst „Uprzejmość przez telefon”,

 

 

Opracowała: Sobańska Dorota

Pliki do pobrania

Twoje uwagi i pomysły

Tagi