Scenariusz zajęć- Śniegowe gwiazdki

Scenariusz zajęć- Śniegowe gwiazdki
4.0
1 ocena
Oceń

Scenariusz zajęć- Śniegowe gwiazdki

Scenariusz zajęcia dla dzieci 4-letnich 


Grupa: 4-latki  

 

Temat zajęcia: Śniegowe gwiazdki- wzbogacanie wiedzy o wyglądzie płatków śniegu, rozwijanie sprawności manualnej. 

 

Rozbudzanie zainteresowania uczniów kwestiami związanymi z ochroną środowiska, budowanie postaw proekologicznych, świadomego postępowania i odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. 

 

Cele ogólne: 

 

-wzbogacanie wiedzy o wyglądzie płatków śniegu, 

 

- budowanie postaw proekologicznych, świadomego postępowania i odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, 

 

-rozwijanie sprawności manualnej, 

 

Cele operacyjne: 

 

Dziecko: 

 

-poszerza słownictwo, 

 

-wzbogaca wiedzę na temat śniegu, 

 

-wie, jak powstają płatki śniegu, 

 

-posługuje się językiem angielskim w zabawie, 

 

-potrafi czworakować, 

 

-reaguje na polecenia nauczyciela, 

 

-rozwija spostrzeganie wzrokowe, 

 

-ogląda różne kształty płatków śniegu, 

 

-przelicza wspólnie z nauczycielem, 

 

-odtwarza według wzoru układ patyczków, 

 

-dekoruje drzewo, 

 

-stempluje różnymi rodzajami stempli otrzymanych z materiałów wtórnych, 

 

-aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej integracyjnej, 

 

-potrafi ocenić swoje odczucia, 

 

Metody: 

 

Oglądowa, słowna, problemowa, działań  praktycznych, 

 

Formy: indywidualna, zbiorowa 

 

Pomoce: nagrania utworów dla dzieci, plansze z ciekawostkami o śniegu, ilustracje gwiazdek-po 2 dla każdego dziecka, patyczki laryngologiczne, kartki z drzewem z szarego papieru przygotowane przez dzieci na wcześniejszych zajęciach, rolki po papierze toaletowym gąbki, folia bąbelkowa, pasta do zębów, biała farba, talerzyki papierowe, gazety, plastikowe nakrętki. 

 

Przebieg zajęcia: 

 

1.Zabawa na powitanie-,,Już zajęcia zaczynamy”. 

 

.Dzieci śpiewają gestykulując powitankę wspólnie z nauczycielką. 

 

2.Jak powstają płatki śniegu-ciekawostki o śniegu. 

 

Nauczycielka demonstruje dzieciom plansze oraz prawdziwy śnieg (jeśli będzie taka możliwość) i opowiada dzieciom ciekawostki na temat ,,białego puchu”. 

 

Płatki śniegu mogą mieć różne kształty. Zawsze są to sześcioramienne, symetryczne gwiazdki. Nie ma dwóch takich samych płatków śniegu. 

 

Utrwalenie słów w języku angielskim: zima-winter, biały-white, bałwan-snowman, 

 

3.Zabawa ruchowa- Dookoła bałwanka z elementem czworakowania. 

 

Dzieci dobierają się w pary. Przy dźwiękach muzyki maszerują parami po obwodzie koła. Na przerwę w muzyce zatrzymują się: jedno dziecko – bałwanek – stoi, a drugie wykonuje jedno okrążenie wokół niego na czworakach. Następnie wstaje, podaje rękę osobie ze swojej pary i  maszeruje dalej. W  dalszej kolejności następuje zmiana ról.  

 

4.Zabawa znajdź swoją gwiazdkę. 

 

Nauczycielka rozdaje dzieciom obrazki śniegowych gwiazdek (dla każdego inna). Zadaniem dzieci jest odszukanie takich samych obrazków spośród kart rozłożonych na dywanie. 

 

 

5.Ćwiczenie wzrokowe- układanie kształtu gwiazdki z patyczków. 

 

Każde dziecko otrzymuje 3 patyczki, przelicza je wspólnie z nauczycielem oraz próbuje ułożyć z nich kształt płatka śniegu. 

 

6.Pada śnieg-wykonanie pracy plastycznej. 

 

Zadaniem dzieci jest wykonanie stempli na wcześniej przygotowanym zimowym drzewie, tak aby powstał zimowy krajobraz. 

 

7.Podsumowanie zajęcia-ewaluacja. 

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi