Scenariusz zajęć- Tajemnice sadu i ogrodu

Scenariusz zajęć- Tajemnice sadu i ogrodu
4.7
3 oceny
Oceń

Scenariusz zajęć- Tajemnice sadu i ogrodu

Scenariusz zajęć 

 

Data: 29.09.2021r. 

 

Grupa: VIII - „Misie” 

 

Prowadzący: Izabela Pracz 

 

Temat dnia: „ Tajemnice sadu i ogrodu”. 

 

Czas trwania: 2x25 min. 

 

Cele ogólne: 

 

Poznawczy: Poznanie zasad zdrowego odżywiania. 

 

Kształcący: Kształcenie umiejętności kolejnego wypowiadania podczas rozmów z całą grupą, uczenie się słuchania swoich kolegów.  

 

Wychowawczy: Wdrażanie nawyków zdrowego odżywiania. 

 

Cele szczegółowe: 

 

KAT. A ( dziecko zna, wie ) 

 

         - zna nazwy warzyw i owoców, 

 

         - wie, jakie produkty spożywcze są zdrowe, a jakie niezdrowe, 

 

         - zna pojęcie „zdrowie”. 

 

KAT. B ( dziecko rozumie ) 

 

           - rozumie polecenia nauczyciela, 

 

          - rozumie potrzebę zdrowego odżywiania. 

 

KAT. C ( dziecko potrafi ) 

 

          - potrafi wypowiadać się na dany temat, 

 

          - dokonuje analizy i syntezy wyrazów, 

 

          - rozwiązuje zagadki słowne, 

 

           - potrafi twórczo myśleć i tworzyć, 

 

           - potrafi przygotować sok warzywno – owocowy. 

 

Metody: 

 

- działań praktycznych, 

 

- aktywizujące, 

 

- pogadanka, 

 

- metoda stymulacji polisensorycznej, 

 

- pedagogika zabawy 

 

Formy pracy: 

 

- indywidualna, 

 

- grupowa, 

 

- zespołowa. 

 

Środki dydaktyczne: Piosenka „Hej, witam was”, kukiełka Pani Jesieni, kosz z owocami 

i warzywami, ilustracje przedstawiające zdrowe i niezdrowe produkty, produkty  spożywcze, emblematy z owocami, sokowirówka, marchewki, jabłka, szklanki. 

 

Przebieg zajęć 

 

Przywitanie piosenką „Hej, witam was”. 


„Odwiedziny niezwykłego gościa” – zapoznanie z kukiełką Pani Jesieni. Rozwiązanie zagadki o jesieni. 

 

„Owocowo – warzywna zgaduj – zgadula” – zabawa dydaktyczna. 

 

Dzieci rozwiązują zagadki. Wyciągają z kosza przyniesionego przez Panią Jesień owoc bądź warzywo będące rozwiązaniem zagadki. Głośno wypowiadają jego nazwę, dzielą na sylaby. 

 

„Gdy mówię zdrowie, to myślę o …” – tworzenie mapy myśli. 

 

Dzieci dokańczają wypowiedź nauczyciela. W zespołach tworzą mapę myśli na temat zdrowia - od wyrazu zdrowie rysują strzałki do dowolnych skojarzeń ( dzieci mogą uzupełniać mapę myśli ilustracjami bądź samodzielnie rysować). Po opracowaniu mapy myśli, po kolei każdy zespół prezentuje swoje skojarzenia. 

 

Rozmowa na temat zasad zdrowego odżywiania się. 

 

 „Zdrowe – niezdrowe” – klasyfikowanie produktów. 

 

Dzieci za pomocą różnych zmysłów rozpoznają produkty znajdujące się w worku. Następnie przyporządkowują je do odpowiedniego zbioru. 

 

„Sałatka owocowa” – zabawa ruchowa. 

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi