Scenariusz zajęć- Witamy Nowy Rok

Scenariusz zajęć- Witamy Nowy Rok
4.0
3 oceny
Oceń

Scenariusz zajęć- Witamy Nowy Rok

SCENARIUSZ ZAJĘC PRZEPROWADZONYCH Z DZIEĆMI 4 – LETNIMI 

 

 

 

PROWADZĄCY:  mgr Ewa Faryj 

 

DATA: 04.01.2019 


TEMAT KOMPLEKSOWY: Witamy Nowy Rok. 


TEMAT ZAJĘĆ: Ile dni ma tydzień? 

 

 

 

CELE OGÓLNE: 

 

- zapoznanie z dniami tygodnia i próby zapamiętania ich  kolejności w czasie aktywnej działalności dzieci. 

 

 


CELE OPERACYJNE: 

 

- Bierze udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych. 

 

- Przelicza w zakresie 7. 

 

- Wymienia nazwy dni tygodnia w odpowiedniej kolejności. 

 

- Uważnie słucha wiersza, odpowiada na pytania dotyczące treści. 

 

- Inscenizuje ruchem treść piosenki. 

 

- Wykonuje ćwiczenia w karcie pracy. 

 

- Wykonuje ćwiczenia ruchowe, kształtuje postawę zdrowej rywalizacji. 

 

 

 

METODY NAUCZANIA: 

 

- metody oparte na słowie: recytacja wiersza przez nauczyciela, rozmowa,  

 

- metody oparte na obserwacji: pokaz, 

 

- metody oparte na praktycznej działalności dzieci: zajęć praktycznych. 

 

 

 

FORMY NAUCZANIA: 

 

- zbiorowa, 

 

- indywidualna. 

 

 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

 

Płyta CD, odtwarzacz, ilustracje dni tygodnia z podpisami, tekst wiersza, karty pracy, ołówki, gazety, lina. 

 

 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

 

1.Zabawa powitalna: 

 

Wszyscy są witam Was  

 

zaczynamy już czas  

 

jestem ja, jesteś Ty, raz dwa trzy. 

 

2. Wprowadzenie do tematu zajęć przedstawienie ilustracji z dniami tygodnia, wspólne odczytanie i przeliczenie ile dni ma tydzień. Zawieszenie ich w odpowiedniej kolejności w sali. 

 

 

3. Wysłuchanie wiersza Jana Brzechwy pt. „Tydzień”. 

 

 

Tydzień dzieci miał siedmioro: 

 

„Niech się tutaj wszystkie zbiorą!” 

 

Ale przecież nie tak łatwo 

 

Radzić sobie z liczną dziatwą: 

 

Poniedziałek już od wtorku 

 

Poszukuje kota w worku, 

 

Wtorek środę wziął pod brodę: 

 

„Chodźmy sitkiem czerpać wodę”. 

 

Czwartek w górze igłą grzebie 

 

I zaszywa dziury w niebie. 

 

Chcieli pracę skończyć w piątek, 

 

A to ledwie był początek. 

 

Zamyśliła się sobota: 

 

„Toż dopiero jest robota!” 

 

Poszli razem do niedzieli, 

 

Tam porządnie odpoczęli. 

 

Tydzień drapie się w przedziałek: 

 

„No, a gdzie jest poniedziałek?” 

 

Poniedziałek już od wtorku 

 

Poszukuje kota w worku – 

 

I tak dalej… 

 

 

 

4. Rozmowa z dziećmi na temat wiersza. Nauczyciel zadaje dzieciom pytania:  

 

- Ile dzieci miał tydzień?  

 

- Jakie miały imiona?  

 

- Co robił poniedziałek?  

 

- Co zaproponował wtorek środzie?  

 

- Co robił czwartek?  

 

- Kiedy chcieli zakończyć pracę?  

 

- Co powiedziała sobota?  

 

- Co robiło rodzeństwo u niedzieli?  

 

- Jaki jest dzisiaj dzień tygodnia?  

 

- Jaki był wczoraj?  

 

- Jaki będzie jutro? Dzieci wymieniają głoskę w nagłosie w nazwach kolejnych dni tygodnia i podają inne 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi