Scenariusz zajęć dla 3-4-5-latków - Baśnie, bajki i bajeczki

Scenariusz zajęć dla 3-4-5-latków - Baśnie, bajki i bajeczki
5.0
1 ocena
Oceń

Temat zajęć: Baśnie, bajki i bajeczki


Cel główny: Budzenie zainteresowania książką i czytaniem. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu.

Cele operacyjne:
Dziecko:

- dzieli wyrazy na sylaby,
- wypowiada się na temat ulubionej książki,
- buduje poprawnie proste zdania,
- właściwie obchodzi się z książkami
( delikatnie obraca kartki, odkłada na miejsce książkę po jej obejrzeniu),
- prawidłowo wykonuje ćwiczenia artykulacyjne,
- z uwagą słucha wiersza,
- odpowiada na pytania,
- liczy w zakresie 6, podaje końcowy wynik liczenia,
- tworzy zbiory 6-cioelementowe
- klasyfikuje przedmioty na podstawie cech,
- stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni : przed, na, nad,
- aktywnie uczestniczy w zabawach,
- rozwiązuje zagadki (podaje prawidłowe tytuły baśni)
- rysuje kredkami.

Metody pracy: czynne, słowne.

Formy pracy:
- słuchanie utworu literackiego,
- zabawy dydaktyczne,
- samodzielna działalność dziecka.

Środki dydaktyczne: bębenek, szarfy, książki, worek, gazety, kwadraty, prostokąty, klocki, kartki, kredki.

Przebieg zajęć:
Część wstępna:


1. Zabawa na powitanie.
Dzieci stoją w kole. Wykonują zaproponowane przez N. ruchy, wypowiadając jednocześnie sylabami następujące słowa: Wi-ta-my – tupią, w na-szej – podskakują, baj-ce – klaszczą w dłonie.  


2. „ Moja ulubiona książka” – rozmowa z dziećmi. Dzieci siadają w kole. Przed każdym z nich leży książka, którą przyniosło z domu. Najpierw chętne dzieci opowiadają o swojej książce – tytuł, o czym opowiada, dlaczego ją najbardziej lubi. Potem N. zachęca pozostałe dzieci do wypowiedzi.

Część główna :
3. Ćwiczenie oddechowe rozwijające aparat mowy – Śmiech to zdrowie.
N. gra na bębenku. Dzieci maszerują w wystukiwanym rytmie, w dowolnych kierunkach sali. 
Na hasło:                                        Dzieci:
Śmieją się czarodzieje                    nabierają powietrze nosem, następnie wypuszczają je                                                                                       ustami na sylabach ho, ho, ho, 
Śmieją się księżniczki                    nabierają powietrze nosem, następnie wypuszczają je                                                                                       ustami na sylabach hi, hi, hi, 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi