Scenariusz zajęć dla 3-latków: „Czyścioszek”

Scenariusz zajęć dla 3-latków: „Czyścioszek”
5.0
1 ocena
Oceń

Cele ogólne:

 

 • rozwijanie aktywnych postaw prozdrowotnyc;
 • kształtowanie właściwych nawyków higienicznyc;
 • wdrażanie do dbałości o swój wygląd zewnętrzny;
 • wdrażanie do stosowania zasad higieny osobistej.


Cele szczegółowe:

Dziecko potrafi:

 

 • zaśpiewać piosenkę i improwizować do niej ruchem;
 • porównać dwa obrazki, wyszczególnić różnice;
 • wypowiedzieć się na temat ilustracji;
 • odgadnąć po dotyku przybory toaletowe ukryte w pudełku;
 • wskazać które przybory przydadzą się brudaskowi;
 • słucha wiersza ilustrując go ruchem;
 • prawidłowo myje ręce.


Metody pracy:

 

 • czynne: kierowane działalnością dziecka, zadań stawianych do wykonania;
 • słowne: żywego słowa oraz objaśnienia;
 • oglądowe: obserwacji i pokazu.


Formy pracy: indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne: tekst wiersza „Czyste ręce”, ilustracje przedstawiające brudaska i czyścioszka, przybory toaletowe (grzebień, mydło, szczotka i pasta do zębów, ręcznik, lusterko), magiczne pudełko.


Przebieg:

1. „Muzyczne powitanie” – śpiewanie piosenki „Wszyscy są witam Was...” i improwizowanie jej ruchem, gestem.

Wszyscy są,witam Was
Zaczynamy bo już czas,
Jestem ja, jesteś ty,
Raz, dwa, trzy.


2. „Brudasek i czyścioszek” – oglądanie ilustracji przedstawiających zadbaną i zaniedbaną dziewczynkę (z brudną buzią, rozczochranego, w poplamionej bluzce, brudnych butach). Rozmowa na temat ich wyglądu. Wskazywanie różnic w obrazkach. Ustalanie co należy zrobić, aby zmienić wygląd brudaska.

3. „Czyste ręce – brudne ręce” – zabawa ruchowa. Przemieszczanie się po sali w różnych kierunkach w rytm akompaniamentu. Na hasło „czyste ręce” – zatrzymanie się i wyciąganie rąk przed siebie, na hasło: "brudne ręce" – przykucanie i chowanie rąk za siebie.

4. „Mydło, woda, ręcznik” - (zabawa typu papier, kamien , nożyce) – nauczyciel wyjśnia zasady zabawy i prezentuje gesty:

 

– mydło – zaciśnięta pięść,

– woda – zginanie i prostowanie  palca wskazującego – improwizacja kapania wody,

– ręcznik – wyprostowana dłoń uniesiona lekko do góry w geście “Stop”.

 

Dzieci siedzą w kole, nauczyciel głośno mówi woda albo mydło albo ręcznik – dzieci mają za zadanie prawidłowo pokazać za pomocą gestu wymieniony przedmiot.

5. „Czarodziejskie pudełko” – zagadki dotykowe. Wyciąganie z pudełka różnych przyborów toaletowych: mydło, ręcznik, grzebień, pasta do zębów, szczotka do zębów, kubek. Ustalanie które z nich pomogą przywrócić brudaska do porządku.

6. „Czyste ręce” słuchanie wiersza I. Salach z naśladowaniem mycia rąk:

Dziś od rana plusk w łazience
To maluchy myją ręce.
Swe rękawki już podnoszą
Srebrny kran o wodę proszą
Najpierw w wodzie opłukują
Potem mydło rozmazują
Znowu woda- istny cud!
Strzepujemy- puk, puk, puk
Jeszcze tylko kran zakręcę
I już czyste moje ręce.


7. Ćwiczenia praktyczne – mycie rąk pod nadzorem nauczycielki recytując wierszyk.  Zachowanie wszystkich etapów mycia rąk oraz zasad bezpieczeństwa.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi