Scenariusz zajęć dla 4-5-latków - Kolorowy tydzień

Scenariusz zajęć dla 4-5-latków - Kolorowy tydzień
4.5
2 oceny
Oceń

Temat tygodnia: „Kolorowy tydzień”

Temat dnia: „Poznajemy figurę geometryczną - koło”

Grupa: 4 - 5 latki

Przygotowała i przeprowadziła: Maria Erdanowska

 

 

Cel ogólny:

wprowadzenie figury geometrycznej  - koła

rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej

 

 

Cele operacyjne (dziecko):

segreguje figury geometryczne zgodnie z ich kształtem;

potrafi rozróżnić „koło” z pośród figur geometrycznych;

kontynuuje zadany rytm;

doskonali pamięć w toku zabaw;

utrwala nazwy kolorów;

dzieli nazwy figur na sylaby;

układa kompozycję z figur geometrycznych;

chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych;

potrafi utworzyć parę;

reaguje na umówiony sygnał;

dostosowuje się do poleceń nauczyciela.

 

 

Metody pracy:

słowna 

• wzrokowa

czynna

aktywizująca

 

 

Formy  pracy:

praca z całą grupą

praca indywidualna

 

Środki dydaktyczne: 

obręcze, koszyk z różnymi figurami, koła wyklejone fakturą, tacki z kaszą, sznurowadła, koła różnej wielkości i różnego koloru, magnetofon, płyta CD, „tunel” i koła do zabawy ruchowej, klej, białe kartki papieru.

 

 

Treści programowe są zgodne z podstawą programową: (dziecko)

 

posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, 

uczestniczy w zabawach ruchowych, muzycznych, naśladowczych, z czworakowaniem,

posługuje się swoim imieniem i imionami kolegów,

używa zwrotów grzecznościowych,

klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, 

układa przedmioty w rytmy, odtwarza układy przedmiotów, 

rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt),

komunikuje się z dziećmi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne,

 

 

Przebieg zajęcia

 

1. Zabawa integracyjna ze śpiewem: „Wszyscy są…..”                                     Śpiewanie i ilustrowanie ruchem piosenki

 

Wszyscy są witam Was 

Do zabawy już czas 

Jestem ja, jesteś Ty

Raz, dwa, trzy

 

 

2. Wprowadzenie do tematu zajęć: Dzisiaj poznamy figury geometryczne. Nauczyciel prezentuje dzieciom po kolei figury: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt. Dzieci dzielą na sylaby nazwy figur.

 

 

3. Słuchanie wiersza „Koszyk figur”.

 

Koszyk pełen figur mam

Pomieszały mi się tam.

Bardzo proszę Was, kochani

ułóżcie je zgodnie z kształtami.

 

4. Zabawa matematyczna „Porządkowanie figur”. Dzieci segregują figury do obręczy oznaczonych kartonikami z odpowiednim kształtem (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt).

 

5. Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się jedną figurą geometryczną: kołem.                                                                                                                    Nauczyciel pyta dzieci co ma kształt koła  - „burza mózgów”

 

6. Rozdanie przez nauczyciela kół z różną fakturą – dzieci określają ją poprzez dotyk, mówią czy to koło jest miękkie, szorstkie, twarde, itp. 

 

7. Ćwiczenia ruchowo - słuchowo - wzrokowe:

Twoje uwagi i pomysły

Tagi