Scenariusz zajęć dla 5-6-latków „Moje miasto Białystok” (3 dni)

Scenariusz zajęć dla 5-6-latków „Moje miasto Białystok” (3 dni)
5.0
2 oceny
Oceń

Dzień I

 

Cel ogólny: Zapoznanie i nazywanie zabytków i ciekawych miejsc Białegostoku na podstawie ilustracji

 

Metody:

 

  • słowna - opowiadanie
  • oglądowa - dzieła graficzne
  • czynne - ćwiczenia, zadania
  • koncepcja planu daltońskiego

 

Formy: praca zbiorowa, indywidualna, w parach

 

Środki dydaktyczne: albumy, pocztówki, zdjęcia, szarfy, płyta CD, magnetofon, litery BIAŁYSTOK, nitki, klej, nożyczki.

 

Przebieg zajęć:

 

1. Powitanie dzieci i sprawdzenie obecności.

 

2. Wspólne śpiewanie piosenki na rozpoczęcie zajęć „Wesoło witamy”.

 

3. „Mój Białystok” - zabawa dydaktyczna. Oglądanie albumów, zdjęć, pocztówek. Rozpoznawanie znanych miejsc i zabytków.

 

4. „Duże domy małe domki” - zabawa orientacyjno-porządkowa. Ćwiczenie szybkiej reakcji.

 

5. „Dawno, dawno temu” - opowiadanie nauczycielki w oparciu o archiwalne dokumenty (albumy, zdjęcia).

 

C: Zainteresowanie dzieci historią wyzwolenia Białegostoku; wzbogacenie słownika o zwroty: niepodległość, rocznica, bitwa, okupant; budowanie więzi emocjonalnych ze swoją „małą ojczyzną”. Zapoznanie chętnych dzieci ze znakiem graficznym wybranej litery.

6. „A hej a ho” - pląs integracyjny. Nauka prostego układu tanecznego w parach.

 

7. „Jakie jest Twoje miasto” - ćwiczenia językowe. Próba opisania swojego miasta, nie mogą to być przypadkowe określenia, lecz wyrazy rozpoczynające się kolejnymi literami z wyrazu Białystok.

 

8. „Zabawa z nićmi” - układanie kompozycji ze sznurka i kolorowych nici. Dzieci wybierają miejsce, zabytek Białegostoku i układają kompozycję ze sznurków.

 

C: Rozwijanie zainteresowań plastycznych poprzez wykonanie obrazka z nietypowego materiału, kształtowanie umiejętności współpracy z innymi dziećmi.

 

9. Podsumowanie zajęć - rozmowa na temat przeprowadzonych zajęć, swobodne wypowiedzi dzieci na temat zajęć, tego co się im podobało.

 

 

Dzień II

 

Cel ogólny: Rozpoznawanie liter, utrwalanie nazw znanych miejsc i zabytków Białegostoku

 

Metody:

 

  • słowna - metody żywego słowa, zagadki, rozmowa
  • oglądowa - dzieła graficzne
  • czynne - ćwiczenia
  • koncepcja planu daltońskiego

 

Formy: praca zbiorowa, zespołowa, indywidualna

 

Środki dydaktyczne: obrazki zabytków, znanych miejsc Białegostoku, płyta CD, magnetofon


Przebieg zajęć:

 

1. Powitanie dzieci i sprawdzenie obecności.

 

2. Wspólne śpiewanie piosenki na rozpoczęcie zajęć „Podajmy sobie ręce”.

 

3. „Znamy zabytki naszego miasta” - zabawa dydaktyczna. W zespołach dobieranie podpisów do ilustracji przedstawiających zabytki i inne znane miejsca w Białymstoku.

 

4. „Gdzie są te zabytki” - zabawa muzyczno-ruchowa. Rozpoznawanie napisów dotyczących zabytków i znanych miejsc Białegostoku.

 

RATUSZ, ZOO,  MUZEUM, KATEDRA, CERKIEW ŚW. MIKOŁAJA, PAŁAC BRANICKICH, RYNEK KOŚCIUSZKI, OPERA I FILHARMONIA PODLASKA, MUZEUM HISTORII MEDYCYNY I FARMCJI, MUZEUM WOJSKA, MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU, BTL, TEATR DRAMATYCZNY.

 

5. „Czy znam swoje miasto” - rozwiązywanie zagadek słowno-obrazkowych. Opisywanie przez dzieci danego obrazka, używanie jak największej liczby przymiotników, reszta grupy zgaduje o jakim obiekcie jest mowa.

C: Rozwijanie logicznego myślenia poprzez wskazywanie ilustracji odpowiadającej: szkicom, fragmentowi wysłuchanego wiersza lub krótkiego opowiadania.

6. „Płynie łódź” - zabawa ruchowo-naśladowcza. Przedstawianie ruchem tego, o czym mówi nauczyciel.

 

7. „Gdybym przez moment mógł być zabytkiem i cieszyć turystów” - swobodne wypowiedzi dzieci. Nauka uzasadniania swojego wyboru.

 

8. „Spacer przez miasto” - zabawa ilustracyjna na podstawie piosenki ,,Podlasianka”.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi