Scenariusz zajęć dla 5-6-latków „W przestrzen kosmicznej” (2 dni)

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęć dla 5-6-latków „W przestrzen kosmicznej” (2 dni)
1.0
1 ocena
Oceń
{

Dzień I

 

Cel ogólny: Zapoznanie ze słownictwem dotyczącym tematu Kosmosu, planet, zaciekawienie tematem.

Metody:

 

  • słowna - wiersz
  • oglądowa - pokaz czynności
  • czynne - zadania, ćwiczenia, metoda kierowania aktywnością
  • koncepcja planu daltońskiego

 

Formy: praca zbiorowa, indywidualna, w parach

 

Środki dydaktyczne: albumy, książki o kosmosie, planetach, ilustracje planet, obręcze, elementy do złożenia statku UFO, nożyczki, butelki, gazety, nakrętki, taśma.


Przebieg zajęć:

 

1. Powitanie dzieci i sprawdzenie obecności.

 

2. Wspólne śpiewanie piosenki na rozpoczęcie zajęć „Podajmy sobie ręce”.

 

3. „Kosmos i jego tajemnice” - zabawa dydaktyczna. Oglądanie albumów, książek dotyczących kosmosu, planet itp.

 

4. „Kosmita” - masażyk relaksacyjny. Wykonywanie poleceń nauczyciela.

 

5. „W kosmosie”- nauka wiersza I. Salach. Nauczyciel zapoznaje dzieci z tekstem wiersza. Prezentuje planety, które w nim występują. Następnie rozdaje planety chętnym dzieciom, gdy dziecko usłyszy swoją planetę podnosi kartkę do góry. Dzieci powtarzają tekst wiersza.

 

C: Rozwijanie pamięci mechanicznej dzieci, wzbogacenie zasobu słownictwa w zakresie nazw planet Układu Słonecznego, wzbogacenie wiedzy  na temat przestrzeni kosmicznej.

 

6. „Ufoludki są wśród nas” - zabawa słuchowa. Odnalezienie ufoludka idąc po głosie wydawanym przez wybrane dziecko.

 

7. „Wyścig obręczy” - zabawa z elementami toczenia: rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

8. „Statek Ufo” - składanka z papieru (praca wg. instrukcji słownej)

 

C:. Rozwijanie kreatywności poprzez zastosowanie w pracy materiałów odpadowych; odczuwanie radości z tworzenia- działania plastycznego.

 

9. Podsumowanie zajęć - rozmowa na temat przeprowadzonych zajęć, swobodne wypowiedzi dzieci na temat zajęć, tego co się im podobało.

 

 

Dzień II

 

Cel ogólny: Rozwijanie kreatywności i pomysłowości

 

Metody:

 

  • słowne - metoda żywego słowa
  • czynne- zadania, ćwiczenia
  • koncepcja planu daltońskiego

 

Formy: praca zbiorowa, indywidualna, w parach

 

Środki dydaktyczne: koła małe, średnie duże, litery, płyta CD, magnetofon

 

 

Przebieg zajęć:

 

1. Powitanie dzieci i sprawdzenie obecności.

 

2. „Witam tych, którzy...” - zabawa integracyjna na rozpoczęcie zajęć.

3. „Mała, większa, największa” - zabawa matematyczna. Układanie planet od najmniejszej do największej.

 

4. „Planety” - zabawa muzyczno-ruchowa. Podczas chodzenia dzieci po Sali do melodii nauczyciel opisuje daną planetę a zadaniem dzieci jest przy niej stanąć.

 

5. „Nawiązanie kontaktu z Marsem” - zabawa ortofoniczna. Nauczyciel kładzie na dywanie poznane litery, zadaniem dzieci jest składanie liter aby utworzyć nowe, kosmiczne słowo. Reszta grupy powtarza nowe słowa.

 

C: Wdrażanie do wyrazistej mowy oraz rozwijanie słuchu.

 

6. „Dzień noc” - zabawa orientacyjno- porządkowa. Wykonywanie poleceń mówionych przez nauczyciela.

 

7. „Kosmiczna wyprawa” - opowieść ruchowa. Ilustrowanie tekstu mówionego przez nauczyciela.

 

8. „Trzej kosmici” - ćwiczenia intonacyjne na podstawie piosenki.

 

C: Próby zapamiętania melodii i tekstu, śpiewanie piosenki językiem kosmitów.

 

9. Podsumowanie zajęć - rozmowa na temat przeprowadzonych zajęć, swobodne wypowiedzi dzieci na temat zajęć, tego co się im podobało.

 

 

Autor: Urszula Dobkiewicz

Twoje uwagi i pomysły

Tagi