Scenariusz zajęć dla 6-latków: „Magia teatru - i ty możesz być aktorem”

Scenariusz zajęć dla 6-latków: „Magia teatru - i ty możesz być aktorem”
3.5
4 oceny
Oceń

Obserwacja oceniająca - wykorzystanie metod i form pracy w rozwijaniu wrażliwości muzyczno-teatralnej

Cele ogólne:

 

 • poznanie wybranych form teatralnych: teatr żywego aktora, teatr lalek, teatr cieni, paluszkowy- pacynki i kukiełki, pantomima;
 • kształtowanie nawyków właściwego zachowania się w teatrze;
 • kształcenie słuchu oraz poczucia rytmu;
 • estetyczne i twórcze wykonanie pracy plastycznej;
 • rozwijanie wyobraźni dziecięcej oraz inspirowanie do wyrażania treści w formie ekspresji ruchowej;
 • zapoznanie z warsztatem pracy aktora oraz innych osób pracujących w teatrze.


Cele szczegółowe
:

Dziecko:

 

 • uczestniczy w improwizacji ruchowej przy piosence;
 • rozwiązuje zagadkę;
 • z uwagą ogląda film edukacyjny;
 • utrwala pojęcia: aktor, kurtyna, widz, scena, kukiełka, pacynka, teatr;
 • rozróżnia poznane formy teatralne;
 • ekspresyjnie wyraża swoje uczucia i przeżycia, odgrywając role;
 • właściwie zachowuje się w teatrze;
 • śpiewa piosenkę „Magiczne miejsce”;
 • inscenizuję za pomocą papierowych postaci treści bajki;
 • słucha bajki;
 • czerpię radość z zabawy ruchowej,
 • rozpoznaję i nazywa zwierzęta oraz je naśladuje;
 • odgrywa role za pomocą pantomimy;
 • gra na instrumencie i rytmicznie wystukuje podany rytm;
 • relaksuje się przy dźwiękach z natury oraz kojarzy je z daną porą roku;
 • samodzielnie tworzy pracę plastyczną.

Metody pracy:

 

 • poszukujące (słowne) - rozmowa, „burza mózgów”, samodzielne doświadczenia, zadania otwarte;
 • oglądowa - prezentacja ilustracji teatru, osób tam pracujących oraz miejsc, zapoznanie z procesem powstawania przestawienia w formie filmu edukacyjnego;
 • ekspresywne (aktywizujące) - społeczne porozumienie, uczestniczenie w zabawach muzycznych, teatralnych z elementami pantomimy, swobodnej improwizacji ruchowej - zadania inspirujące, praca w zespole;
 • praktyczne działanie - samodzielne doświadczanie dzieci w zabawach muzyczno-ruchowych , teatralnych i plastycznych.

 

Formy pracy:

 

 • z całą grupą,
 • indywidualnie,
 • zespołowo.

 

Środki dydaktyczne: ilustracja przedstawiająca teatr, miejsca i osoby pracujące w teatrze oraz rodzaje przedstawień teatralnych, film edukacyjny, magnetofon, płyta CD, kukiełka, pacynka, teatr cieni: sylwety zwierząt, chłopca i parasola, lampka, maski,  duża tkanina, kij, tamburyna i bębenki, ilustracje zwierząt, chusta animacyjna, woreczki, dzwonki, apaszka, gazeta, kubek z wodą, kartki A4, pastele, kolorowy papier, bibuła i klej.


Przebieg zajęć:

1. Powitanie integracyjne dzieci piosenką pt: „Dzień dobry…”

2. Zagadka – wprowadzenie w tematykę zajęć:

 

Jak się nazywa taki budynek, w którym zobaczysz scenę, kurtynę?
Krzesła tam stoją rząd za rzędem, a ja tam bajkę oglądać będę.
(teatr)

3. Film edukacyjny „Jak powstaje spektakl teatralny?”.

 

4. Wyjaśnienie pojęć: teatr, aktor, pacynka, kukiełka, teatr cieni, pantomima, maski, kurtyna, scena. Wyjaśnianie dzieciom niezrozumiałych słów. Nawiązanie do wspólnych wyjazdów do teatru, sposobu zachowania się w tym miejscu. Nawiązanie do doświadczeń dzieci oraz próba nazwania osób pracujących w teatrze.

5. Zabawa pantomimiczna rozwijająca wyobraźnię „Zagraj to” - dziecko losuje obrazek przedstawiający jakieś zwierzę i stara się w nie „zmienić”. Zadaniem pozostałych przedszkolaków jest rozpoznanie, w jakie zwierzę wcielił się kolega  (pies, kot, wąż, ptak, krowa, dinozaur) - dziecko naśladuje zwierzę przy pomocy gestów i głosu.

6. Zabawa muzyczna rozwijająca poczucie rytmu - granie na instrumentach muzycznych oraz rytmiczne wyklaskiwanie w rytmie słyszanej melodii: praca zespołowa.

7. „Gra z pudełkami” (teatr żywego aktora) - dzieci siedzą w rozsypce po całej sali. Nauczyciel opowiada:

 

Jesteście czarodziejskimi szkatułkami. Jesteście bardzo małe i szczelnie zamknięte.
 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi