Scenariusz zajęć dla dzieci „Co to jest za instrument?”

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęć dla dzieci „Co to jest za instrument?”
Oceń
{

Konspekt zajęć wychowawczo-dydaktycznych według koncepcji F. Froebla z wykorzystaniem elementów pedagogiki planu daltońskiego

Konspekt zajęć wychowawczo-dydaktycznych według koncepcji F. Froebla z wykorzystaniem elementów pedagogiki planu daltońskiego


Grupa wiekowa: dzieci 5-letnie.

Temat: „Co to jest za instrument?” – zabawy dydaktyczne.

Cele poznawcze:

 

 • poszerzanie wiadomości dzieci na temat muzyki i instrumentów
 • wzbogacenie słownictwa dzieci o pojęcia dotyczące orkiestry;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat;
 • stymulowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;

Cele kształcące:

 

 • kształtowanie umiejętności określania położenia przedmiotów względem siebie,
 • kształtowanie umiejętności współpracy i zgodnego współdziałania w parach,  grupie.
 • rozwijanie ekspresji ruchowej;

Cele wychowawcze:

 

 • rozwijanie samodzielności i pewności siebie podczas rozwiązywania zadań;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej do grupy rówieśniczej
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę

Metody:

 

 • podająca: rozmowa, objaśnienie, instrukcja;
 • poszukująca: zabawa dydaktyczna;
 • praktyczne: aktywność dzieci w grupach zabawowo-zadaniowych (kącik darów, twórczy, gospodarczy, badawczy).
 • ekspresyjne: ekspresja ruchowa przy linii melodycznej, zabawa ruchowa.

Formy:

 

 • zbiorowe;
 • indywidualne;
 • zespołowe.

Środki dydaktyczne: Koperty z rozsypanką obrazkową dla każdej grupy,instrumenty typu bębenki,marakasy, grzechotki, tamburyna, dary Froebla (nr 7,8, 9, 10), płyta CD z podkładem muzycznym do piosenki „Muzyczny świat” (Klauza) oraz płyta CD z podkładem muzycznym do zabawy muzycznej, butelki plastikowe,papier kolorowy, klej, nożyczki, nasiona grochu, kasza jęczmienna, ryż, pojemniki,szyszki, kasztany, ceraty na stoliki,dzbanek z wodą, cytryna, miód, szklanki, łyżeczki,  „Zegar daltoński”,  „Tablica planu  dnia”, miś Pucuś,  „Tablica współpracy”, „Tablica przedszkolak dnia’, instrukcja czynnościowa

Obszary z podstawy programowej:
I.4 , I.5, III.2, III.3 III.4, III.5, IV.2, IV.5, IV.7


Przebieg:

Dzieci przed rozpoczęciem zajęć zaznaczają na tablicy „Planu dnia” odpowiednią aktywność- piktogram DZIAŁAMY AKTYWNIE.

 

 

1. „Muzyczny świat” - piosenka na powitanie z elementami improwizacji ruchowej.

 

Uzasadnienie:

 

 • rozwijanie aparatu głosowego i poczucia rytmu;
 • wprowadzenie radosnej atmosfery;

 

2. Rozmowa kierowana. Przykładowe pytania:

- Co to jest dźwięk?
- Co to jest muzyka?
- Jakie są rodzaje muzyki?
- Jak powstaje muzyka?

 

 • wprowadzenie w tematykę zajęcia;
 • wyrabianie     umiejętności    sprawnego i precyzyjnego wypowiadania się w mowie;
 • utrwalenie informacji o muzyce;
3. Zabawa ruchowa przy muzyce - marsz, bieg, podskoki.

Dzieci poruszają się po kole w rytm muzyki. Gdy następuje zmiana tempa muzyki, dzieci zmieniają też tempo, w jakim się poruszają.
 • rozwijanie umiejętności reagowania na sygnały
 • rozwijanie umiejętności reagowania na zmianę tempa muzyki
4. „Jaki instrument słyszymy?” - zagadki słuchowe.

Nauczyciel rozkłada na dywanie ilustracje instrumentów. Następnie odtwarza pojedynczo dźwięki tych instrumentów. Zadaniem dzieci jest wysłuchanie dźwięku i wskazanie co to za instrument.
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania zagadek muzycznych
5. „Co to za instrument” –  zabawa dydaktyczna.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi