Scenariusz zajęć dla dzieci czteroletnich woda

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęć dla dzieci czteroletnich woda
4.3
3 oceny
Oceń
{

 

Scenariusz zajęć dla dzieci czteroletnich.

 

Temat: Wesołe i smutne krople wody.

Podstawa programowa:II1,II4,II6,IIIIV5,IV 7,

 

Cele ogólne dydaktyczne :

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan wody, zrozumienie, że czysta woda to zdrowie; uświadomienie możliwości „uzdatniania wody”, poszerzenie doświadczeń, ukazujących pozytywną rolę człowieka w oczyszczaniu, usprawnianie zmysłu dotyku, uwrażliwianie dzieci na delikatne dotknięcia; doskonalenie kontroli ruchów.

 

Wychowawcze:

Kształtowanie postawy „małego ekologa”

 

Cele szczegółowe:

Dziecko potrafi odpowiedzieć na pytanie:

Co możemy zrobić, aby woda była zdrowa?

Wykonuje proste doświadczenie  z wodą;

Potrafi podać wodę w misce tak, aby nie wylać;

Tańczy do muzyki smutnej i wesołej;

 

Formy pracy: zajęcia organizowane  całym zespołem, indywidualna

Metody: czynne; samodzielnych doświadczeń, eksperyment

Słowna: objaśnień, rozmowa, Pedagogika Marii Montessori

Środki dydaktyczne: woda, szklanki, muzyka, papierowe krople wody, miska z wodą, wiersz T. Fiutowskiej  „Rozmowa z kroplą wody”

 

 

1.Wprowadzenie do tematu, rozmowa

Nauczyciel  prosi, aby dzieci usiadły w kole. Następnie pokazuje dzieciom wodę w szklance czystą i brudną .

Jaka jest woda w tej szklance? A jaka w tej ?

Nauczycielka pije wodę i za chwilę udaje, że boli ją brzucha:

Jak myślicie czy ta woda może być przyczyną mojego złego samopoczucia?

Jak myślicie, czy ta woda brudna jest wesoła? Czy smutna?

Dzieci siedzą w kole

Dzieci przyglądają się wodzie i wskazują  odpowiednio, która woda jest brudna.

N. Brudna woda nie jest zdrowa i może być przyczyną złego samopoczucia.

Woda brudna jest smutna, a czysta wesoła.

2. Zabawa ruchowa  przy muzyce smutnej i wesołej.

Dzieci otrzymują krople wody z buźką smutną i wesołą. Nauczycielka włącza muzykę.

Dzieci bawią się zgodnie z usłyszaną muzyką; robią również smutne minki lub wesołe.

3. Doświadczenia z wodą.

Nauczycielka zaprasza dzieci do stolików, gdzie przygotowane są słoiki  z brudną woda każde dziecko ma za zadanie oczyścić wodę.

Dzieci oczyszczają wodę przelewają wodę do słoików z gaza i filtrem.

Formułowanie wniosku nauczyciel naprowadza dzieci pytaniami do sformułowania wniosku: Aby woda była czysta należy ją oczyścić

 

4. Morze spokoju– Nauczycielka ustawia naczynie z woda w kręgu. Obserwujemy, w jaki sposób woda się uspokaja. Zachęcam dzieci by, stopniowo uspakajały się, podobnie jak woda.

N. prosi, aby każde dziecko podało wodę w miseczce tak, aby jak najmniej się kołysała woda

5.. Dotknięcie  kropli wody. wg M. Montessori.

Dzieci siadają w kole zamkniętymi oczami. Nauczyciel podchodzi do każdego dziecka i puszcza kroplę wody na ręce, albo na policzek i wtedy dzieci mogą otworzyć oczy.

Nauczycielka pozwala dzieciom zanurzyć ręce w wodzie, następnie trzymać tak długo dłonie aż woda każda kropla spadnie.

6. Zakończenie:  Dzieci zatrzymują w nagrodę krople wody i słuchają wierszyka.

Rozmowa z kroplą wody

-Jestem kropla, bardzo potrzebna kropla wody.

-Komu?

-Ludziom

-Do czego?

-Do picia, mycia i gotowania, zmywania naczyń i sprzątania.

-Skąd pochodzisz kropelko?

-Z rzeki

-OJ, to nie jesteś czysta, bo do rzeki wpływają ścieki.

-W goście brudna nie przychodzę . Piorą mnie do czysta w drodze.

- Jak odbywasz drogę?

-Przez różne sita, filtry i rury płynę coraz bardziej czysta o dziwo do góry.

-Twoja czystość warta pochwały

-Moja?- to wielu ludzi trud niebywały, by do picia, do prania, do mycia, dla was  i dla ludzi wszystkich nie zabrakło nigdy w kranach wody czystej.

 

Nauczycielka dziękuje dzieciom za wspólną zabawę.

 

Opracowała: Henryka Artymiuk

Twoje uwagi i pomysły

Tagi