Scenariusz zajęć dydaktyczno - wychowawczych w grupie dzieci 5-6 letnich

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęć dydaktyczno - wychowawczych w grupie dzieci 5-6 letnich
Oceń
{

DZIECKO SWOJE PRAWA MA I DOBRZE JE ZNA. Scenariusz zajęć dydaktyczno – wychowawczych w grupie dzieci 5-6 letnich

TEMAT KOMPLEKSOWY: DZIECKO SWOJE PRAWA MA I DOBRZE JE ZNA.

TEMAT DNIA: Nie powinienem pracować bo ma PRAWO BYĆ CHRONIONYM.

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:
- zna własne prawa,
- potrafi formułować podstawowe powinności moralne,
- dostrzega potrzeby innych,
- tworzy atmosferę radości , przyjaźni i zaufania,
- aktywnie współpracuje z grupą .

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: ilustracje do opowiadania „Zabawie - tak, pracy –nie”, podkład muzyczny do zabawy  „Samolot” wg Klanzy, piosenka „Poznajmy się”,  treść zagadek, ilustracje  - odpowiedzi do zagadek, obrazki przedmiotów,

PRZEBIEG:

1. Powitanie -  ćwiczenia artykulacyjne i fonacyjne oraz ćwiczenia kształtujące słuch fonematyczny - podział dzieci na grupy. Każda grupka to mieszkańcy innego kraju, bardzo gadatliwi, mówiący tylko swoim językiem otrzymują serduszko w 4 kolorach. I tak: mieszkańcy Apacji (serce niebieskie) mówią tylko apa, apa..., mieszkańcy Epecji (serce żółte)– epe, epe..., mieszkańcy Upucji (zielone)– upu, upu..., Ipicji(czerwone) – ipi, ipi…


2. „Samolot”  - zabawa ruchowa wg Klanzy 


3. „Zabawie  - tak, pracy – nie” - słuchanie opowiadania z wykorzystaniem ilustracji.


4. „Jaki to zawód?” - rozwiązywanie zagadek w grupach - dopasowanie obrazków pasujących do danego zawodu


5. „Mam prawo do ochrony”  - rozmowa na podstawie treści, zwrócenie uwagi na zachowania bohaterów, sformułowanie wniosku dotyczącego pracy dzieci „mam prawo do ochrony”


6. „Poznajmy się” - zabawa ruchowa w parach przy piosence.


7. „Abyś był lepiej chroniony”  - gra ścigana – rozmowa na temat treści gry, skierowanie uwagi dzieci, że są chronione przez rodziców nie tylko przed wyzyskiwaniem, również mają prawo do ochrony psychicznej, fizycznej.


8. „Mam prawo do…” – praca plastyczna  - rysowanie kredkami obrazków na kartkach w kształcie płatków, układanie z prac kwiatów, wyeksponowanie w formie wystawy dla rodziców.


Autor: Joanna Basiaga

 

Pliki do pobrania

Twoje uwagi i pomysły