Scenariusz zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęć dydaktyczno - wychowawczych
Oceń
{

Scenariusz zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

Scenariusz zajęć dydaktyczno - wychowawczych 


PROWADZĄCY:  mgr Ewa Faryj 

 

DATA: 16.03.2020 r  

 

GRUPA WIEKOWA: 5 – latki „Misie” 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: Porządki w ogrodzie. 

 

TEMAT ZAJĘĆ: Oznaki wiosny. 

 

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ: I,  III, IV 

 

 

 

CEL OGÓLNY: 

 

- Zapoznanie dzieci z oznakami wiosny. 

 

CELE OPERACYJNE: 

 

- rozwiązuje zagadkę dotyczącą wiosny, 

 

- wypowiada się na temat zmian zachodzących w przyrodzie, 

 

- klasyfikuje oznaki wiosny wg. podanych kategorii: zwierzęta, rośliny, 

 

- układa puzzle 6 elementowe, 

 

- zgodnie współpracuje w grupie, 

 

- wykonuje taniec kwiatów, rytmicznie poruszając się do muzyki, 

- rozwija swoją spostrzegawczość, kojarzenie oraz logiczne myślenie, 

 

- przelicza elementy w zbiorach, 

 

- porównuje liczebność zbiorów, 

 

METODY NAUCZANIA: 

 

słowna, oglądowa, czynna 

 

FOMRY NAUCZANIA

 

indywidualna , zbiorowa, grupowa 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  

 

Ilustracje przedstawiające nadejście wiosny w przyrodzie,  

 

 

 

Przebieg: 

 

1. Powitanie „Wszyscy są” 

 

2. Zagadka wprowadzająca do zajęć:  

 

Jaka pora roku 

 

niedługo zawita? 

 

Każdy z nas 

 

chętnie ją powita. 

 

W marcu się zaczyna, 

 

gdy się kończy zima. 

 

Przyjdzie z wiatru ciepłym powiewem, 

 

z pięknem kwiatów i ptaków śpiewem. (wiosna)  

 

 

 

3. Rozmowa na temat zmian zachodzących w przyrodzie oraz oznak, które świadczą o nadejściu wiosny w oparciu o ilustracje i doświadczenia dzieci. 

 

4. Zabawa dydaktyczna „Oznaki wiosny” – klasyfikowanie oznak wiosny wg. podanych kategorii: zwierzęta, rośliny. 

 

N-el przypina do tablicy po lewej stronie napis zwierzęta na zielonej kartce, a po lewej na czerwonej kartce napis rośliny. Zadaniem chętnych dzieci jest wybranie kolorowego krążka, następnie rozpoznanie po ilustracji czy jest to oznaka wiosny i przyporządkowanie jej do odpowiedniej kategorii.  

 

5. „Wiosenne puzzle”

 

Układanie obrazków w grupach 2 osobowych przedstawiających oznaki wiosny pocięte na 6 pasków. 

 

6. Zabawa taneczna „Taniec kwiatów” . 

 

N-el mówi do dzieci, że teraz zamienią się w wiosenne kwiaty i wykonają taniec z chustkami. 

 

7. Wiosenna matematyka – karta  pracy. 

 

Przeliczanie elementów w zbiorach, porównywanie liczebności zbiorów. Wskazanie zbioru z największa i najmniejszą ilością elementów. 


8. Stworzenie kącika przyrodniczego w sali z naturalnych okazów zwiastujących wiosnę. 

 

9. Podsumowanie zajęć w formie quizu „prawda czy fałsz?” na temat aktualnej pory roku: 

 

Nauczyciel podaje informacje, a dzieci podnoszą w górę zielony krążek jeśli informacja jest ich zdaniem prawdziwa, np.: 

 

- teraz jest pora roku, którą nazywamy Zima 

 

- niedługo powitamy nową pora roku, którą nazywamy Wiosną 

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi