Skąd się bierze woda? - scenariusz zajęć dydaktycznych

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Skąd się bierze woda? - scenariusz zajęć dydaktycznych
3.3
3 oceny
Oceń
{

Temat kompleksowy: „Jestem częścią przyrody czuję się za nią odpowiedzialny”.
Temat zajęć: „Skąd się bierze woda – eksperymentujemy z wodą i wyciągamy wnioski".

Forma organizacji pracy: zespołowa, grupowa

Forma aktywności dzieci: eksperyment

Metody:
- czynna – odkrywanie, przeżywanie, działanie; słowna; oglądowa.
- Metoda Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona 

Cel:
wyzwolenie  wielostronnej aktywności dzieci przez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie, działanie.

Dziecko: 
- zna właściwości wody,
- zna własne ciało,
- wie jakie ma znaczenie woda w życiu człowieka,
- posiada dużo wiadomości na temat świata,
- wie że należy dbać o środowisko,
- umie myśleć logicznie i samodzielnie,
- potrafi odczytać zdania, wyrazy, wyrazy ułożone z sylab, przyporządkować do ilustracji,
- wie jak należy współdziałać i współpracować w zespole,


Zagadnienia realizowane:
- poznanie obiegu wody w przyrodzie,
- rozumienie, że bez wody nie ma życia,
- uczenie się wykorzystywania właściwości wody dla prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych.
- rozumie że należy oszczędnie gospodarować wodą,

Pomoce:
śnieg, woda, lusterko, naczynie z wodą, kubeczki z wodą do picia elementy do demonstracji obiegu wody, napisy do globalnego czytania, puzzle obrazkowo - wyrazowe,  kropelka wody wycięta z przeźroczystej folii, znaczki – kody, tekst,  wiersza, płyta z nagraniem muzyki do zabawy i metody P.Dennisona.

Przebieg zajęcia:

1.Wprowadzenie do zajęcia – wiersz pt. „Kto tam ?” (W. Faber).

2. Ćwiczenia gimnastyki mózgu: 
picie wody,
kapturek myśliciela,
słoń,

3. Nauczycielka zaprasza dzieci do stolika, chętne dziecko za pomocą zmysłu dotyku odgaduje co znajduje się w tajemniczym pojemniku (śnieg).
- umieszczenie śniegu w szklanym naczyniu - naklejenie napisu śnieg.

4.Obserwacja topnienia śniegu i powstawania wody – wyciąganie wspólnych wniosków:
czy śnieg jest wodą?
jak myślicie dlaczego śnieg tak szybko topi się w sali?
skąd się bierze woda?
czy taką wodę możemy pić?

5. Eksperyment z parowaniem – nauczycielka wlewa do naczynia gotującą się wodę, przykrywa ją talerzem. Para  unosząca się do góry tworzy „chmury”. Z pary tworzą się krople, które w postaci deszczu, po ochłodzeniu, spadają na ziemię. Teraz położymy na naczyniu lustro i sprawdzimy, co się stanie. Na lustrze widać krople pary - deszczu. Umieszczenie metryczki z napisem – para.

6. Zapoznanie dzieci z obiegiem wody w przyrodzie - jak wędruje woda?
Wykorzystanie sylwet- elementów – chmury, słońce, rzeka, rośliny,  chmura  
deszczowa, po jednej stronie ilustracji pada deszcz, a po drugiej świeci słońce.
pada deszcz, a krople wody parują.
czy my widzimy krople?- wyciąganie wniosków.
komu potrzebna jest woda?
Umieszczenie podpisów: deszcz, para, słońce, krople, chmury – odczytywanie napisów

7. Improwizacja ruchowa – „rzeka”.

8. Zaproszenie dzieci do pracy w zespołach  - prośba kropelki wody – odczytanie o co prosi kropelka wody.
dobieranie  odpowiednich podpisów do ilustracji,
dobieranie zdań do obrazków,
składanie puzzli „ kropelka” według wzoru, dobranie podpisu,
składanie  wyrazów z sylab, rozwiązaniem obrazek na odwrocie.

9. Umieszczenie prac w widocznym miejscu w sali.

Autor: Marzena Sadurska

Twoje uwagi i pomysły

Tagi