Bawimy się literami i głoskami - scenariusz zajęć dydaktycznych dla 5-latków

Bawimy się literami i głoskami - scenariusz zajęć dydaktycznych dla 5-latków
5.0
1 ocena
Oceń

Scenariusz zajęć otwartych dla nauczycieli prowadzonych Metodą Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz.

Cele edukacyjne:
- Zapoznanie z graficznym obrazem litery „w”
- Wzbogacanie słownika dziecka o wyrazy: karawana, wędrówka, wielbłąd
- Wyrabianie poczucia rytmu
- Wdrażanie do samokontroli i samooceny

Cele terapeutyczne:
- Kształcenie analizatorów: ruchowego, słuchowego i wzrokowego;
- Rozwijanie orientacji przestrzennej;
- Rozwijanie grafomotoryki ręki wiodącej;
- Rozwijanie wiary we własne siły;
- Ćwiczenia koordynacji słuchowo-wzrokowej;

Pomoce:
- tacki z piaskiem,
- plansze ze wzorem litery „w”,
- treść zagadki,
- rozsypanka literowa,
- „wizytówki”,
- taśma z nagraniem,
- woreczki,
- mazaki.

I   Zajęcia wprowadzające

1. Powitanie: Zabawa „Witamy się” – rozpoznajemy lewe i prawe części ciała.
2. Rozsypanka literowa „Nasze imiona”
3. „Loteryjka” – rozpoznawanie liter na własnej wizytówce.
4. „Targ liter” – szukanie ukrytych słów w imieniu.
5. Zabawa z zagadką: „Jaki to wyraz” – zgadywanka (samolot).
6. Zabawa ze śpiewem „Samolot”

II  Ćwiczenia właściwe
7.  Ćwiczenia ruchowe: Metoda Dobrego startu – słuchanie piosenki „Wędrówka wielbłądów”: zaznaczanie gestem wyrazów, w których słychać głoskę „w”,rozmowa w oparciu o treść piosenki.

Ćwiczenia słuchowo – ruchowe:

- „Karawana” – wędrówka wielbłądów po sali: dużymi krokami – tip –topkami, na palcach – na piętach, kolana wysoko – skokami
- „Rysowanie łuków”: łuków arkadowych – garby wielbłądów, łuków girlandowych – doliny między wydmami.
- „Wystukiwanie rytmu” pięściami na woreczkach.

Analiza wzoru do piosenki „Wędrówka wielbłądów” – litera „w” (z jakich elementów się składa).


Ćwiczenia ruchowo – słuchowo – wzrokowe:
- pisanie palcem po wzorze
- stopą po podłodze
- patykiem lub palcem po „piasku pustyni”
- mazakiem na kartce z bloku.

Rysowanie ornamentów – szlaczków „Przyjęcie dla pani lato”.
- kończenie wzorów lub wymyślanie własnych na kolorowych kartkach w kształcie: koła – talerze, prostokąty – tort, trójkąty – porcje tortu,
kwadraty – serwetki

Zajęcia końcowe: Pożegnanie ze śpiewem piosenki „Wędrówka wielbłądów”

Nauczycielka przedstawiła nauczycielom i rodzicom grupy 5-latków założenia Metody Dobrego Startu wg koncepcji M. Bogdanowicz.
Następnie omówiła cele zajęć oraz ukierunkowała i zachęciła rodziców do wykorzystania niektórych ćwiczeń w domu. Ponadto  zainteresowane nauczycielki mogły zapoznać się ze zgromadzoną literaturą, pomocami, którymi dysponuje nauczyciel.


„Określ swój nastrój kolorem”. Na początku jak i na koniec zajęć uczestnicy na przygotowanych planszach określali swój nastrój odpowiednim kolorem. Przyklejając do kartonu odpowiedni kolor folii samoprzylepnej określają: radość (biały), ciekawość (niebieski), niepewność (zielony), niechęć (czerwony). W ten sposób można poznać, z jakim nastawieniem uczestnicy przybyli na zajęcia i z jakim uczuciem opuszczają spotkanie. Porównując oba zestawienia uzyskamy informacje, jak pobyt na zajęciach wpłynął na uczestników.

 

Refleksje po przeprowadzonych zajęciach na temat „Bawimy się literkami i głoskami”

Twoje uwagi i pomysły

Tagi