Scenariusz zajęć dydaktycznych w grupach 3-6 latków - Młodzi następcy Małysza

Scenariusz zajęć dydaktycznych w grupach 3-6 latków - Młodzi następcy Małysza
Oceń

MŁODZI NASTĘPCY MAŁYSZA.

Cele zajęć:
Propagowanie zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu;
Zapoznanie z trudnymi pojęciami: „unia”, „obywatel Europy”;
Rozumienie swojego prawa do współdecydowania o codziennym życiu przedszkola jako „obywatel przedszkolak”;
Interesowanie się życiem ludzi w innych krajach i obszarach kulturowych- Austria.
 
Uwaga:
Dostosuj scenariusz i dobierz cele do możliwości rozwojowych dziecka.
 
Scenariusz:
1. Zabawa „Ludzie do ludzi.”
2. Rozmowa „Jak spędzamy czas wolny z rodzicami?”
3. Adam Małysz - przybliżenie postaci sportowca.
4. Obywatel Europy-  co to oznacza?
5. Wprowadzenie pojęcia „unia”.
6. Austria - kraj należący do Unii Europejskiej.
7. Podsumowanie zajęcia, przypomnienie zdobytych wiadomości.
8. Praca plastyczna.
 
Czas zajęć:
Czas zajęć zależy od wieku dzieci i przyjętego scenariusza. Możesz realizować tylko kilka punktów, wtedy zajmie ci to jeden dzień wspólnej zabawy. Jeśli zdecydujesz się na cały program, lepiej rozłożyć go na dwa dni.
 
Opis zajęć:
1. Zabawa „Ludzie do ludzi”:
Uczestnicy dobierają się parami, prowadzący podaje komendy np. palec do palca, kolano do kolana, ucho do ucha, palec do czoła itp. Wszyscy wykonują te polecenia. Na hasło LUDZIE DO LUDZI należy szybko znaleźć sobie parę. Kto został bez pary- prowadzi grę dalej, podając komendy. Zabawa uczy współpracy, koncentracji uwagi (podczas ruchu i zabawy) na zadaniu, a nie na sobie.
 
2. Apetyt na zdrowie, czyli jak spędzamy czas wolny z rodzicami - rozmowa, odwołanie się do doświadczeń dzieci i ilustracji. Celem rozmowy jest kształtowanie umiejętności psychologicznych niezbędnych w kreowaniu zdrowego stylu życia. Budowanie pozytywnego obrazu siebie. Przygotowanie do dokonywania takich wyborów, dzięki którym będą mogły żyć zdrowo i szczęśliwie. Można tu zastosować scenki dramy pt. „Mamo, tato pobaw się ze mną.”

3. Adam Małysz
Dzieci oglądają skoki narciarskie w wykonaniu Adama Małysza (kaseta magnetowidowa). Opowiadają na pytania dotyczące filmu:
Dlaczego jest najlepszy? Co robi?
Kim jest (Polakiem, obywatelem Europy?)
Jak ćwiczy? Czy dużo czasu temu poświęca?
Czy można samemu i samodzielnie osiągnąć taki sukces?
Zabawa „Przygotowanie do startu”- Dzielimy dzieci na 2- 3 zespoły, zależnie od liczebności grupy. Każda grupa wyznacza spośród siebie Małysza i przydziela role pozostałym członkom (trener, masażysta lekarz itp. zależnie od inwencji dzieci). Po wyznaczeniu ról, dzieci rozpoczynają zabawę przy akompaniamencie muzyki tyrolskiej.
Uwaga: W zabawie można wykorzystać gotowe rekwizyty, rekwizyty wcześniej przygotowane przez dzieci lub pozostawić w sferze wyobraźni.
 
4. Pojęcie „obywatel Europy”:
Dzieci siadają w kręgu. Stosując metodę „burzy mózgów” doprowadzamy do wyjaśnienia i zrozumienia przez dzieci pojęcia „obywatel Europy”, którym może być każdy, kto posiada następujące cechy:
- Tolerancja
- Umiejętność współdziałania
- Sztuka porozumiewania się
- Zainteresowanie życiem, kulturą i zwyczajami ludzi w innych krajach
 
5. Wprowadzenie pojęcia „unia”
Nawiązując do zabawy „Przygotowanie do startu” wprowadzamy nowe pojęcie „unia” lub sprawdzamy czy dzieci je już znają. „Unia” to grupa ludzi, państw współdziałających po to, aby zrobić coś razem. Szukamy odpowiedzi na pytania:
- Czy dzieci w przedszkolu tworzą „małą unię”? Jeśli tak, to jak to robią?
-  Czy jesteśmy „obywatelami przedszkola”?
Wspólne uroczystości
Dekorowanie i ozdabianie sal
Wspólna zabawa
Zbiór zasad, których wszyscy przestrzegamy
- Czy możemy współdecydować o codziennym życiu przedszkola? Jeśli tak, to, na czym to polega?
Wybór zabaw, zajęć
Współdecydowanie o tematyce zajęć
Wybór zajęć dodatkowych
Sposób spędzania wolnego czasu

Twoje uwagi i pomysły

Tagi