Scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3-4 latków - Mój przyjaciel pies

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3-4 latków - Mój przyjaciel pies
Oceń
{

"Mój przyjaciel pies" - nauka na pamięć wiersza pt. „Azorek”   M. Rubin - Lorek.

CELE:
- dziecko uczy się logicznego wypowiadania na określony temat,
- dziecko reaguje ruchem na zmianę tempa muzyki,
- dziecko ćwiczy pamięć mechaniczną,
- dziecko rozpoznaje odgłosy z otoczenia odtwarzane z taśmy magnetofonowej,
- dziecko rozpoznaje podstawowe barwy,
- dziecko rozpoznaje pokarm dla psa spośród innych produktów,
- dziecko potrafi prawidłowo czworakować.

FORMA: zespołowa, indywidualna

METODY:
- słowna – recytacja, rozmowa
- oglądowa – pokaz obrazków – sylwet
- czynna – zadania stawiane do wykonania, samodzielne doświadczenia dzieci

POMOCE: kukiełki kartonowe chłopca i pieska, sylwety: dziurawy but, zaplamiony stół, rozdarte spodnie, kości, miska z mlekiem, emblematy w kształcie koła z obrazkiem psa w czterech kolorach, do zawieszenia na szyję dla każdego dziecka, obręcze w czterech kolorach, karta pracy dla każdego dziecka, magnetofon, taśma z odgłosami psa, kota, krowy,koguta, taśma z muzyka szybką i powolną.

PRZEBIEG:

1.Recytacja wiersza pt. „Azorek” przez nauczyciela z użyciem kukiełek i sylwet wyeksponowanych na tablicy magnetycznej.

2. Krótkie omówienie treści wiersza przez dzieci z odwołaniem się do zdobytych już wiadomości na temat wiernego przyjaciela człowieka – psa.

3. Zabawa ruchowa przy muzyce – „Szczeniaczki”. Dzieci podzielone na cztery grupy (każdej grupie przyporządkowany inny kolor: czerwony, żółty, zielony, niebieski), dzieci – szczeniaczki z emblematami na szyi poruszają się po sali w rytmie słyszanej muzyki naśladując pieski. Na zmianę tempa muzyki dzieci – szczeniaczki, naśladując głosem małe pieski, wracają do swoich „koszyczków” – obręczy. Kiedy muzyka milknie szceniaczki śpią.

4. Dzieci uczą się I zwrotki wiersza powtarzając za nauczycielką.

5. Dzieci słuchają odtwarzanych z taśmy magnetofonowej odgłosów, rozpoznając je nazywaja zwierzęta które wydają słyszane dźwięki.

6. Powtórzenie I zwrotki wiersza i nauka II zwrotki.

7. Praca przy stolikach – karta pracy – „otocz pętlą to co najbardziej lubi jeść piesek”.

8. Nauka III zwrotki wiersza.

9. Zabawa ruchowa „Pieski aportują” – dzieci w rytmie tamburyna naśladują chodzące pieski, na przerwę „aportują” czyli zatrzymują się i unosząc przednie łapki do góry naśladują głosem szczekanie pieska.

10. Powtórzenie treści wiersza.

„AZOREK”

Mój Azorek to jest
Bardzo mądra psina,
O czym chcę zapomnieć
Zaraz przypomina.

Że buty dziurawe,
Że stół zaplamiony,
Że spodnie rozdarte,
Że beret zgubiony.

Dam mu dużo kości,
Pełną miskę mleka.
Kiedy mnie zobaczy
Radośnie zaszczeka.

Autor: mgr Renata Musiał

Twoje uwagi i pomysły

Tagi