"Kotek" - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 4-5 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
4.6
5 ocen
Oceń
{

„Kotek” – blok integralny.

„Kotek” – blok integralny.


TREŚCI PROGRAMOWE:
- poznawanie różnorodnych utworów o wartościach: wychowawczych, poznawczych, kształcących oraz zawierających elementy fantazji i humoru;
- wykorzystanie fragmentów utworów do ćwiczeń ortofonicznych;
- interpretowanie treści przekazywanych przez znaki słuchowe, np. rozpoznawanie i respektowanie umownych sygnałów oznaczających określony ruch;
- udział w różnych zabawach dydaktycznych;
wykonywanie ćwiczeń inhibicyjno-incytacyjnych, kształcących reakcję na sygnały dźwiękowe;
- posługiwanie się liczebnikami głównymi do sześciu (minimum), określanie liczby elementów liczebnikiem (ile jest?), przeliczanie elementów w zbiorach różnymi sposobami, np. od lewej do prawej, odwrotnie lub od dowolnego miejsca – spostrzeganie, że liczba elementów nie zmienia się;
- odwzorowywanie zbiorów za pomocą liczmanów lub znaków graficznych;
- rozpoznawanie rodzaju dźwięków i przeliczanie liczby odgłosów oraz odtwarzanie tej liczby za pomocą drobnych elementów;
- sprawne posługiwanie się nożyczkami (przestrzeganie zasad bezpieczeństwa) – ciecie po linii prostej lub krzywej;

CELE (dzieci):
- wysłuchają i poznają treść wiersza Juliana Tuwima „Kotek”;
- wykonają ćwiczenia ortofoniczne w oparciu o fragmenty utworu;
- poznają sposób życia i odżywiania kota domowego i jego różnorodne rasy;
- będą rozpoznawać i respektować umowne sygnały podczas zabaw dydaktycznych i inhibicyjno-inicjacyjnych;
- będą posługiwać się liczebnikami głównymi i przeliczać do 6, określać - liczbę elementów liczebnikiem i odwzorowywać zbiory za pomocą liczmanów;
- wytną nożyczkami po wyznaczonej linii figurki kotka i pokolorują według własnego pomysłu;
- wykonają ćwiczenia w podręczniku – nakleją naklejki kociąt przy ich mamach-kotkach.

METODY PRACY:

- podające: rozmowa, wiersz, objaśnienia, opis;
- eksponujące: pokaz, obserwacja;
- problemowe: zadań stawianych do wykonania;
- praktyczne: samodzielnych doświadczeń;
- aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss;

FORMY PRACY:
- z całą grupą, zespołowa i indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- wiersz Juliana Tuwima „Kotek”, sylweta kota i ilustracje (w „dymkach”) do kolejnych zwrotek wiersza;
- utwór „Le Basque” – magnetofon z CD,
- tablica ze zdjęciami kotów różnych ras;
- fartuszek i maskotka kotka;
- dzwonki chromatyczne, tamburyno;
- tarcze;
- kotki-bazie;
- kartki z szablonem kotka, nożyczki, klej i kredki;
- podręczniki „ABC pięciolatka” A. Łady-Grodzickiej

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie
Dzieci witają się piosenką „Wszyscy pięknie się witamy” i ustawiają się w kole.


2. Zapowiedź „gościa” - kotka
Nauczycielka śpiewa piosenkę „Kotek Puszek”, ilustrując treść piosenki maskotką-kotkiem, a dzieci uważnie słuchają i potem odpowiadają na pytania nauczycielki.


3. Przywitanie „gościa” – ćwiczenia ortofoniczne i emisyjne
Każde dziecko wita kotka słowem „miau”. Następnie dla kotka śpiewają na melodię „Wlazł kotek” słowa „miau” przy akompaniamencie dzwonków chromatycznych.


4. Zabawa taneczna wg Batii Strauss „Le Basque”
Dzieci ustawione w parach, jedno za drugim, pierwsze dziecko ucieka przez 4 takty, drugie je goni – „kotki się bawią” – na akcenty – uderzają nawzajem o swoje dłonie i mówią „miau”, a potem wirują dookoła trzymając się za dłonie.


5. Recytacja wiersza „Kotek” Juliana Tuwima
Nauczycielka recytuje wiersz „Kotek” ilustrując jego treść obrazami. Dzieci, po wysłuchaniu, odpowiadają na pytania nauczycielki (np. Co chciałby kotek?, Co mu się śniło?, Jakie wydawał odgłosy? Co robił w czasie snu? itp.)


6. Zabawa ruchowa „Kotki idą na spacer”

Twoje uwagi i pomysły

Tagi