Scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 4 latków - Smoki czy dinozaury?

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 4 latków - Smoki czy dinozaury?
Oceń
{

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem maetod i form aktywizujących ekspresję muzyczną, ruchową oraz werbalną dzieci. Smoki czy dinozaury?- rozwijanie dziecięcej wyobraźni.

Cele ogólne:
- utrwalenie wiadomości na temat dinozaurów,
- próby porównania dinozaurów ze smokami,
- doskonalenie umiejętności gry na bębenku, grzechotkach i tamburynie,
- rozbudzanie inwencji twórczej dzieci w zakresie tworzenia  ruchu, rytmu i opowiadania,
- przestrzeganie norm i zasad obowiązujących w grupie.

Cele szczegółowe:

- dziecko wie co to są dinozaury, kiedy żyły
- znajduje cechy wspólne dla dinozaurów i bajkowych smoków,
- potrafi samodzielnie prawidłowo grać na bębenku, trójkącie i tamburynie,
- improwizuje ruch, akompaniament i próbuje tworzyć opowiadanie do  instrumentalnego utworu muzycznego,
- dba o poprawność wypowiedzi, czeka na swoją kolej, aktywnie uczestniczy w zajęciach.

Metody:
- wiersz (słowna),
- obserwacji i pokazu (percepcyjna),
- zadań stawianych dziecku, ćwiczeń (czynna).
- aktywnego słuchania muzyki Bati Strauss

Formy:
zajęcia z całą grupą, praca indywidualna.

Środki dydaktyczne: 
magnetofon, płyta z nagraniem, naklejki ze smokami dla dzieci, puzzle –smoki, grzechotki, bębenek, trójkąt, tekst wiersza, pacynka smok Bazyli.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie gościa (kukiełka - smok Bazyli)

2. Słuchanie wiersza  M. Przewoźniak „O smokach, które żyły naprawdę”

Kiedyś w świecie żyły smoki
I to nie bajka, wierzcie mi,
A każdy z nich miał pysk szeroki
I zębów sto błyszczało w nim.

Mieszkały w lasach i jaskiniach
Albo latały nad chmurami.
Inne w mórz kryły się głębinach.
A zwano je dinozaurami.

Spytacie - A gdzie poznikały?
Czemu tu żaden nie przyleci?
A dinozaury się schowały
Żeby się ich nie bały  dzieci.
 
3. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat dinozaurów, porównywanie ich z  bajkowymi smokami, rozmowa z kukiełką, smokiem Bazylim.

4. Improwizacja ruchowa do muzyki instrumentalnej.

5. Układanie bajki o smokach.

6. Próby prezentacji bajki z podkładem granym na instrumentach.             
7. Układanie w grupach  smoczych puzzli.

8. Pożegnanie gościa.

Autor: Joanna Libera

Twoje uwagi i pomysły

Tagi