Brr, jak zimno - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5-6 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Brr, jak zimno - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5-6 latków
Oceń
{

„Brr, jak zimno – uroki zimy”. Dziecko zna i rozumie świat, przekazuje za pomocą języka wiedzę na temat pory roku – zimy, czyta, liczy, pisze, dokonuje samooceny zachowań innych.

„Brr, jak zimno – uroki zimy”. Dziecko zna i rozumie świat, przekazuje za pomocą języka wiedzę na temat pory roku – zimy, czyta, liczy, pisze, dokonuje samooceny zachowań innych.


Cele ogólne:

 • pogłębianie doświadczeń z zakresu poznawania przyrody – dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w okresie zimy
 • konieczność dokarmiania ptaków i zwierząt w okresie zimy
 • doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10, rozwiązywanie zadań z treścią
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu
 • wdrażanie do pracy w zespole


Cele operacyjne – dziecko:

 • zna charakterystyczne cechy zimowego krajobrazu
 • wypowiada się na temat zmian zachodzących w przyrodzie
 • zna zabawy i sporty zimowe
 • zna zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie
 • rozumie związki przyczynowo skutkowe
 • układa swobodny tekst do ilustracji zimowej
 • układa zdania z rozsypanki wyrazowej (6l)
 • układa wyrazy z sylab (6l)
 • rozwiązuje zadania matematyczne z treścią (6l)
 • zna i posługuje się cyframi i liczbami w zakresie 10, znakami matematycznymi (6l)
 • przelicza w zakresie 6 (5l)
 • układa historyjki obrazkowe
 • tworzy swobodne teksty na temat historyjek
 • śpiewa rytmicznie piosenkę
 • odwzorowuje wzory literopodobne, ozdabia odzież zimową  (6l)
 • ozdabia odzież zimowa wzorami figur geometrycznych (5l)
 • współdziała w zespołach
 • potrafi dopasować obrazek do opisu słownego (5l)
 • czyta wyrazy i zdania (6l)

Forma organizacyjna – z całą grupą, w zespołach, praca indywidualna

Metody: słowne, oglądowe, zadań stawianych do wykonania, techniki C. Freineta

Środki dydaktyczne: teatrzyk w oparciu o opowiadanie H. Bechlerowej pt. „Zimo baw się z nami”, postacie : Pani  Zima, Muszka, Kotek, lalki chłopca i dziewczynki, ilustracje przedstawiające zimę, kaseta z piosenką pt. „Zima zła”. Ilustracje ptaków (gila, sikorki, gołębia, wróbla, szczygła), magnetofon, płytka CD z nagraniem „Płatki śniegowe” oraz  piosenka pt. „Rozruszanka”, zadania matematyczne z treścią, działania matematyczne, karmnik, sylwety ptaków, historyjki obrazkowe, ilustracje na temat zabaw zimowych i znaki drogowe, kolorowe frotki, rozsypanka sylabowa, wyrazowa, zdania, koperty,  gazety, tamburyno, zagadki o tematyce zimowej, obrazki do zagadek, karty pracy dla każdego dziecka, kredki.

Literatura :
Program ABC XXI wieku – A. Łady – Grodzickiej
H. Bechlerowa – „ Zimo baw się z nami”
Rytmika w przedszkolu – magazyn dla przedszkoli i nauczycieli rytmiki
H Ratyńska – „Literatura dziecięca w przedszkolu”
E. Gruszczyk – Kolczyńska – „Dziecięca matematyka”
Z. Czarnecji, K. Dobrowolski, B. Jabłoński – „Ptaki Europy”
„Wesoła szkoła sześciolatka”- poradnik dla nauczycieli

Przebieg:
1. Powitanie – dzieci witają dotykiem poszczególne części ciała.
2. Zaproszenie do teatrzyku na podstawie opowiadania H. Bechlerowej pt.”Zimo baw się z nami” z podkładem muzycznym do piosenki pt: ”Zima zła”
3. Rozmowa na temat obejrzanego teatrzyku, nauczyciele zadają dzieciom pytania:

 • Jaka pora roku wystąpiła w teatrzyku?
 • Jaka pora roku była przed zimą, jaka będzie po zimie, ile mamy pór roku?
 • Dlaczego muszka nie chciała bawić się z zimą?
 • Jakie znacie inne owady, które tę porę roku przesypiają?
 • Czy wszystkie zwierzęta lubią zimę, które zapadają w sen zimowy?
 • Kto pomaga zwierzętom w lesie?
 • W jaki sposób pomagamy ptakom?
 • Jakie ptaki odwiedzają nas w karmniku?
 • Jaki pokarm dajemy do karmnika?
 • Kto chciał się bawić zimą?

4. Zabawa ruchowo -  muzyczna „ Płatki śniegowe” – płytka CD.
5. Rozwiązywanie zadań matematycznych z treścią, ułożenie odpowiednich działań matematycznych z wykorzystaniem cyfr i znaków matematycznych: (6l), (5l) przeliczanie sylwet ptaków w karmniku :
Do karmnika przyleciały 4 sikorki i 3 gile. Ile jest wszystkich ptaków w karmniku?
4+3=7

Twoje uwagi i pomysły

Tagi