Dbajmy o zęby - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5-6 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Dbajmy o zęby - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5-6 latków
3.5
2 oceny
Oceń
{

„Dbajmy o zęby” – w oparciu o utwór J. Bechlerowej, kształtowanie u dzieci postawy promującej zdrowy tryb życia.

„Dbajmy o zęby” – w oparciu o utwór J. Bechlerowej, kształtowanie u dzieci postawy promującej zdrowy tryb życia.


Cele ogólne:
- kształtowanie u dzieci postawy promującej zdrowy i racjonalny tryb życia
- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanych treści
- zapoznanie z treścią zagadek
- kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i samodzielnego wypowiadania się
- doskonalenie umiejętności i przyzwyczajania się do dokładnego mycia zębów i dbałości o higienę osobistą

Cele operacyjne (dziecko):
- swobodnie wypowiada się na temat usłyszanego utworu
-zna odpowiedzi na zagadki
- wie, kim jest dentysta
- wie, jak prawidłowo czyścić zęby i dbać o higienę osobistą
- rozumie spożywanie owoców i warzyw jako źródła witamin
- śpiewa piosenkę pt.,, Hymn zdrowych dzieciaków”
- dokonuje analizę i syntezę słuchową wyrazów

Metody:
- słowna
- zadań stawianych dziecku
- oglądowa
- techniki C. Freineta

Forma:
- praca z całą grupą
- praca indywidualna


Środki dydaktyczne: wiersz pt.,, Chory ząb” – J. Bechlerowa, ilustracje, magnetofon, płytka CD z piosenką pt.,, Hymn zdrowych dzieciaków’’, płytka CD ,, Tańce integracyjne”, zagadki, obrazki do zagadek, karty pracy, pasta do zębów, ściereczki.

Literatura:
Program ABC XXI ... wieku – A. Łady – Grodzickej
Program Edukacji Zdrowotnej – K. Dudkiewicz, K. Kamińska
Zagadki dla najmłodszych – Stec
„ Chory ząb” – J. Bechlerowa
Tańce integracyjne – płytka CD
„ Hymn zdrowych dzieciaków” płytka CD

Przebieg zajęć:

1. Powitanie – n-lka wita się z dziećmi słowami np. „ dzień dobry Marta”, dziecko odpowiada „dzień dobry pani” itd.
2. Wysłuchanie treści wiersza pt. „ Chory ząb” – J. Bechlerowej.
3. Omówienie treści wiersza:
kto to jest dentysta?
Jak prawidłowo myć zęby i dbać o higienę osobistą?
Układanie zdań do ilustracji
4. „Hymn zdrowych dzieciaków” – ilustrowanie piosenki ruchem
5 .Burza mózgów – Co to znaczy być zdrowym?
co należy robić, aby być zdrowym?
jak wy dbacie o swoje zdrowie?
6. Rozwiązywanie zagadek o tematyce zdrowotnej:
wyszukiwanie odpowiedniego obrazka
analiza i synteza słuchowa wyrazów
7. „Poskacz ze mną” – zabawa ruchowa
8. Praca dzieci przy stolikach – wypełnianie konturu zęba pastą do zębów.

Treść wiersza i zagadek do scenariusza

Wiersz J. Bechlerowej pt. „ Chory ząb”

Ledwie wrócił Grześ z przedszkola,
Ząb okropnie go rozbolał.
Ząbek bolał, płakał Grześ
I kolacji nie chciał jeść.
Więc orzekli wszyscy zgodnie,
Że Grześ pójdzie do przychodni.
W poczekalni jasnej, dużej
Czas nikomu się nie duży.
Chcesz – obrazki tu oglądaj
Chcesz- masz misia i wielbłąda.
A dentystka uśmiechnięta
Grzecznie mówi do pacjenta:
chodź tu bliżej, Grzesiu, siadaj
zaraz chory ząbek zbadam.

Zagadki:
1. Rozpuszczam się w wodzie, ubywa mnie co dzień.
Kto o czystość dba, ten dobrze mnie zna. (mydło)
                                         
2.Schowała się w tubie, używać ją lubię, a i mała szczoteczka
chętnie się z nią spotka (pasta do zębów)
                                                    

Twoje uwagi i pomysły

Tagi