Scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5-6 latków - Tańczące nutki

Scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5-6 latków - Tańczące nutki
1.0
2 oceny
Oceń

Zapoznanie z cyfrą 4 w zabawie dydaktycznej "Tańczące nutki”. Fryderyk Chopin- nasz kompozytor.

Cele:
- poznawczy - zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 4
- kształcący – kształcenie pojęcia liczby
- utrwalenie poznanych cyfr w konkretnych sytuacjach w działaniu
- mobilizowanie do aktywności twórczej i odtwórczej.
- wychowawczy- uważne słuchanie poleceń nauczyciela oraz wypowiedzi kolegów.

Formy pracy: indywidualna, z całą grupą, w grupach.

Metody pracy:

- słowna (rozmowa),
- oglądowa (pomoce dydaktyczne),
- czynna (działanie dzieci)

Środki dydaktyczne: pięciolinia z nutami, plansza z cyframi, napisy globalne, małe obręcze, koperty z zagadkami, magnetofon i nagranie ,,Preludium”.

Tok zajęć:

1. "Wesoła pięciolinia”- odkrywanie nut (wg wyboru dziecka) oraz przyporządkowywanie do znaczka na danej nucie.
2. Zapoznanie z cyfrą 4 poprzez odkrywanie kolejnych obrazków, pod którymi są umieszczone cyfry od 0 – 4.
3. Zabawa "Muzyka Chopina”- tworzenie zbiorów nut wg koloru oraz przyporządkowanie odpowiedniej cyfry do ilości nut.
4. Ekspresja ruchowa przy muzyce Chopina - na przerwę w muzyce układanie indywidualnie bądź w grupach (z wykorzystaniem własnego ciała) wskazanych przez nauczyciela liczb.
5. "Czarodziejski worek z cyframi”- odgadywanie cyfr po dotyku.
6. Zabawa ruchowa ,,Pary”- łączenie się dzieci w pary wg ilości nut na kartoniku.
7. "Pianista”- próby gry na klawiaturze ,, z kolegów” wg zapisu na partyturze.

Autor: mgr Beata Marczak-Grabianowska

Twoje uwagi i pomysły

Tagi