Urodziny błękitnego misia - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5-6 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Urodziny błękitnego misia - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5-6 latków
Oceń
{

Scenariusz z zajęć z zakresu kształtowania pojęć matematycznych w grupie 5-6 latków. „Urodziny błękitnego misia” – wielkie ważenie.

Cele ogólne:

  • wzbogacanie doświadczeń przez manipulowanie materiałami sypkimi i doprowadzanie szalek wagi do równowagi przez dosypywanie lub odsypywanie
  • sprawne posługiwanie się pojęciami: cięższy od, lżejszy od, tak samo ciężki, tak samo lekki, waży tyle samo itp.

Cele operacyjne – dziecko :

  • waży klockami, używając pojęć ; cięższy, lżejszy, tak samo ciężki, tak samo lekki
  • nabiera wprawy w ważeniu i dążeniu do precyzji
  • współdziała w zespole, dyskutuje o tym, jak się waży i co trzeba zrobić, żeby wynik pomiaru był dokładny.

 

Metody :

  • czynna
  • zadaniowa
  • metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

 

Forma organizacyjna:

  • indywidualna
  • zespołowa

 

Środki dydaktyczne : wagi szalkowe, odważniki ( klocki, kasztany ), obręcze, kosze,  obrazki przedstawiające kolejność ważenia, tacki, kolorowe frotki, eko – masa, masa solna.

Literatura:
ABC .... Program wychowania przedszkolnego XXI wieku
„ Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki” – M. Fiedler
„ Dziecięca matematyka” – E.Gruszczyk – Kolczyńskia
„Jak ksztaltować u dzieci umiejętności ważenia” – E. Gruszczyk, E. Zielińska

Przebieg :
1. Powitanie piosenką


„Wszyscy są witam Was
Na zabawę nadszedł czas
Jestem Ja, jesteś Ty
Raz, dwa trzy”

2. Wprowadzenie do tematu „ Urodziny błękitnego misia” – przygotowanie do przyjęcia, nauczycielka zachęca dzieci, aby pomogły misiowi przygotować przyjęcie dla przyjaciół. Podział dzieci na 4 zespoły, każdy otrzymuje eko mase i masę solną, wagę szalkową, obręcz i udają się do stolików.

3. Dzieci w zespołach porównują swoje kule (czy w każdej kuli jest tyle samo ciasta?, czy może któraś z kul jest cięższa?, czy kula jest cięższa niż odważniki: klocki, kasztany ).

4. Dzieci przekształcają kule z ciasta w wypieki (np. chleb, bułki), następnie nauczycielka pyta:
Czy ten chleb, który jest duży, będzie ważył więcej niż z bułki?
Czy bułki jednego zespołu ważą więcej od drugiego?
Jaka jest waga bułki w porównaniu z chlebem?
Czy chleb jest cięższy od odważników?

5. Nauczycielka proponuje, aby dzieci w zespołach zważyły cukier potrzebny do herbaty, dla każdego uczestnika przyjęcia (dzieci ważą cukier tak, aby ciężar cukru był równy, taki sam jak ciężar klocka).

6. Zespoły otrzymują kolejne zadania na materiale obrazkowym. Dzieci określają kierunek przesunięcia się szalki i wstawiają odpowiedni znak między liczbami, przedstawiającymi, które przedmioty są cięższe.

7. Zabawa ruchowa z el. czworakowania „spacer misiów”.

8. Porządkowanie sali.

Autor: Mirosława Kosmatka

Twoje uwagi i pomysły

Tagi