Marzec - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5 latków

Marzec - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5 latków
1.0
1 ocena
Oceń

 "Marzec".

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

1. Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wczesnej i późnej wiosny: odwilż, roztopy, coraz dłuższe dni, coraz cieplejsze ranki, a wieczory jeszcze chłodne, słońce grzeje coraz mocniej, często wieje ciepły wiatr itp.
2. Prowadzenie obserwacji roślin w ogrodzie przedszkolnym lub kąciku przyrody w czasie kiełkowania, pojawiania się paków, rozwijania liści.
3. Bogacenie słownictwa poprzez wyjaśnianie znaczenia nowo poznanych słów.
4. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez różne instrumenty, np. pianino, skrzypce, trąbka itp. Wdrożenia do cichego słuchania muzyki.
5. Łączenie ćwiczeń oddechowych z ruchami rąk (unoszenie rak do góry – wdech, opuszczanie rąk – wydech)

I. Temat kompleksowy: W MARCU JAK W GARNCU


-  dziecko zna i potrafi wyjaśnić  przysłowie” W marcu jak w garncu”
- dziecko potrafi przedstawić treść wysłuchanego wcześniej tekstu literackiego -  „O wiośnie w lesie i .....”

II. Temat kompleksowy: TWORZYMY ZIELONY KĄCIK W NASZEJ SALI


- dziecko potrafi porównywać ciężar przedmiotów; stosuje określenia; tu jest mniej, tu jest więcej, tu za dużo – trzeba odsypać, tu za mało - trzeba dosypać,
- dziecko potrafi dziecko potrafi nazwać poszczególne części rośliny

III. Temat kompleksowy: SZUKAMY WIOSNY

- dziecko potrafi nazwać charakterystyczne  oznaki wiosny
- dziecko potrafi estetycznie wykonać pracę plastyczną na określony temat

IV. Temat kompleksowy: W ŚWIECIE DŹWIĘKÓW


- dziecko potrafi rozpoznać i nazwać przedszkolne instrumenty perkusyjne
- dziecko różnicuje dźwięki w rejestrach (wysoki, średni, niski)

 

Zabawy dydaktyczne:

1. „W marcu jak w garncu” - karta pracy –„5-latek” cz. 4 s. 5- doskonalenie umiejętności porównywania pojemności naczyń w czasie działań manipulacyjnych przy wykorzystaniu wspólnej miary (kubka, łyżki, słoika)- dziecko sprawdza, ile małych wiaderek wody zmieści się w dużym wiadrze, ile kubków kaszy jest w torebce, ile szklanek kompotu mieści się w dzbanku – rozlewa zawartość dzbanka do szklanek.
2. „Co pływa? Co tonie? – doświadczenie i obserwacja, dziecko sprawdza, czy dany przedmiot tonie, czy nie – akwarium i różne przedmioty - karta pracy –„5-latek” cz. 4 s. 7, „5-latek” scenariusze cz. 4 s. 30
3. „Kot”- utrwalenie liter kot, kolorowanie pół z literami wg wskazanych kolorów, próba podpisania obrazka karta pracy – „Wesołe zabawy....”cz. II s. 28
4. „Tulipan” – dorysowywanie brakujących części tulipanów, nazywanie ich, kolorowanie obrazków - Moje 5 lat cz. 4 s. 46
5. „Tajemniczy głos” – ćwiczenia słuchowe; rozpoznawanie nazw instrumentów perkusyjnych; dziecko potrafi poruszać się zgodnie z  usłyszanym rytmem; potrafi wyklaskać podany rytm, zagrać, wytupać.

Praca indywidualna:

1. Doskonalenie wymowy poprzez stosowanie zabaw i ćwiczeń oddechowych, artykulacyjnych z dziećmi mającymi wadę wymowy.
2. „Liczę do 6” – zabawy matematyczne z kostką Mateuszem W., Patrycją J., Jakubem Z..
3.  „Odwzoruj” – odwzorowywanie i odtwarzanie ułożenia zabawek, przedmiotów i figur – Marcin Ś., Radek P., Dominika P., Weronika B., Kacper Z., L.
4. Zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne – wycinanie, wydzieranie, lepienie z plasteliny, przybijanki itp. z dziećmi mającymi obniżoną sprawność manualną: Mateusz W., Kacper Z., L., Radek P.,

 

Praca dla nauczyciela:
 
1. Przygotowanie pomocy do zajęć, systematyczne dekorowanie sali.
2. Na bieżąco - uzupełnianie kroniki grupowej.
3. Udział w obchodach pożegnania zimy – powitania wiosny.

Współpraca z rodzicami:

1. Kontakty indywidualne wg potrzeb obu stron.


„Marzec”
Wybiegł zając z lasu, szukał oziminy,

Pliki do pobrania

Twoje uwagi i pomysły

Tagi