Cztery pory roku, zima - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków

Cztery pory roku, zima - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków
3.0
1 ocena
Oceń
Drukuj

Temat: "Cztery pory roku – zima".

Cele ogólne:
Organizowanie różnorodnych zabaw słownych z zastosowaniem technik twórczego myślenia
Doskonalenie percepcji słuchowej
Rozwijanie umiejętności omawiania ilustracji
Kształtowanie umiejętności liczenia, stosowanie w sytuacjach zadaniowych znaków matematycznych.

Cele operacyjne:
- Dziecko podejmuje próby twórczego myślenia i działania w różnorodnych zabawach
- Dziecko dokonuje analizy słuchowej wyrazu, wyodrębnia spółgłoski i samogłoski
- Dziecko omawia ilustracje, potrafi określić charakterystyczne cechy pór roku
- Dziecko potrafi określić liczbę elementów zbioru i porównać liczebność zbiorów
- Dziecko zna symbole graficzne liczb 1-7.

Materiały:
Ilustracje tematyczne, zagadki o tematyce zimowej, obrazki do składania, kartoniki do układania schematu wyrazów, cyfry, wiersz Haliny Szayrowej „Co można rzec o śniegu”, muzyka z taśmy, gazety, kolorowe kosze, arkusiki białego papieru ( 8mm x 8mm),chusta animacyjna.

Uczestnicy: dzieci 6-letnie.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie: zabawa integracyjna „ Powitania”.
Powitanie dzieci, które:
- znają cztery pory roku,
- lubią zimę,
- mają sanki,
- zjeżdżały już na nartach,
- lubią zabawy na śniegu itp.
Dzieci, których dotyczy powitanie, machają do nauczycielki ręką.

2. Rozmowa  na temat ilustracji „Cztery pory roku”.
Opowiadanie przez dzieci co przedstawiają poszczególne ilustracje, czym się różnią.Określanie charakterystycznych cech pór roku.

3. a) Rozwiązywanie zagadek słownych

Nie mają kół,
a zjeżdżają w dół,
po śniegu białym,
torze wspaniałym.

Szybko po lodzie niosą nas one,
obie do butów przyczepione.
   
Dwa kijeczki, dwie deseczki
i jedziemy już z góreczki.

b) Rozwiązywanie zagadek obrazkowych – składanie obrazków z części np. bałwan, śnieg, lód

c) Analiza słuchowa wyrazów: układanie schematu wyrazu, zaznaczanie samogłosek i spółgłosek, zaznaczanie poznanych liter.

3. Improwizacja ruchowa „Bawimy się na śniegu”.
Nauczycielka prosi dzieci, aby wyraziły ruchem i gestem, w jaki sposób wykonujemy następujące czynności:
- przypinamy narty,
- wchodzimy pod górkę, podpierają się kijkami,
- zjeżdżamy na nartach,
- zakładamy i zawiązujemy buty z łyżwami,
- jeździmy po lodowisku,
- ciągniemy wspólnie z kolegą sanki pod górę,
- zjeżdżamy z górki na sankach.

4. Ćwiczenie „Dokończ zdanie”.
Dzieci siedzą w kręgu. Nauczycielka prosi o dokończenie zdania: Lubię zimę   bo...

5. Zabawa ruchowa „Taniec na krze”.
Dzieci ustawiają się w pary. Każda para otrzymuje „kawałek kry”(gazeta), na którym należy tańczyć w taki sposób, aby nie stanąć na podłodze. Ponieważ w sali jest ciepło, „kry” topnieją i zmniejszają się – dzieci składają gazety na coraz mniejsze części. Zabawie towarzyszy muzyka. Podczas przerw w muzyce dzieci składają gazety.

6. Słuchanie wiersza H. Szayerowej pt. „Co można rzec o śniegu”.

7. Lepienie kulek śniegowych z gazety. Dzieci formują z gazet kulki, bawią się nimi, podrzucają je do góry.

8. Zabawa „Liczymy śnieżki”. Dzieci rzucają śnieżkami do kolorowych koszy. Następnie przeliczają śnieżki wrzucone do poszczególnych koszy, porównują liczbę kulek w koszach, zaznaczają odpowiednią cyfrą liczbę kulek.

9.  Rozumowanie dedukcyjne „Co by było, gdyby ... śnieg był kolorowy”.

10. Zabawa plastyczna „Śniegowe płatki”. Dzieci otrzymują arkusiki białego papieru i po złożeniu ich wzdłuż przekątnej wycinają płatki śniegowe. Gotowe płatki dzieci kładą na rozłożonej na podłodze chuście animacyjnej.

11. Zabawa z chustą animacyjną „Wirujące płatki”. Dzieci chwytają za brzegi chusty z płatkami śniegu, unoszą ją do góry i lekko falują. Ruchy falowania mogą być coraz bardziej energiczne aby płatki śniegu opadły na podłogę.

12. Pożegnanie – „Uścisk przyjaźni”.

Autor: Barbara Brząkała

Skomentuj

Skomentuj jako pierwszy!

Tagi