Drzewo zdrowia - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Drzewo zdrowia - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków
Oceń
{

Temat: Drzewo zdrowia.

Cele:
- kształtowanie postawy prozdrowotnej;
- rozwijanie aktywności poznawczej;
- rozwijanie aktywności twórczej poprzez stosowanie technik twórczego myślenia oraz wykorzystanie dziecięcej ekspresji.

Metody:
- przekazu wiedzy
- pobudzania zachowań sprzyjających zdrowiu.
- aktywizujące

Formy aktywności dzieci:
-językowa
-ruchowa
-plastyczna

Środki dydaktyczne:
-brystol karbowany brązowy, zielony;
-miękki miedziany drucik;
-papier kolorowy( kolor czerwony)

Sytuacja wychowawczo- dydaktyczna:
1. Powitanie- dzieci zamiast swojego imienia wykonują ukłon wymyślony przez siebie.

2. Wypowiedzi dzieci na temat własnego samopoczucia. Odpowiedzi na pytanie: ,,Jak się czujesz?” Wyrażanie własnego samopoczucia ruchem.

3. Słowne zabawy- ,,Zdrowy jak..”, dzieci próbują uzasadnić co wpływa na ich zdrowie.


4. Wykonanie makiety drzewa- nauczycielka porównuje zdrowie do drzewa  i pomaga dzieciom tworzyć makietę drzewa.(dzieci wycinają jabłuszko  z czerwonego papieru, podpisują własnym imieniem).

5. Burza mózgów w zabawie, wypowiedzi dzieci na temat: ,,Zdrowy człowiek to ten, który...”(nie zjada dużo cukierków i chipsów, nie spędza zbyt wiele czasu przed telewizorem, dba o swoją higienę osobistą, spędza dużo czasu na świeżym powietrzu, gimnastykuje się itp.) Praca w grupach- podział dzieci na trzy grupy. Rysunkowe wypowiedzi dzieci na temat: ,,Co to znaczy być zdrowym?”

6. Podsumowanie zajęcia-Jestem zdrowy, bo....(wypowiedzi dzieci na temat wykonanych rysunków, nauczycielka prosi dzieci, aby umieściły swoje jabłuszko na ,,Drzewie zdrowia”, jeśli uważają ,że prowadzą zdrowy tryb życia.

Autor: Elżbieta Krawiec

Twoje uwagi i pomysły

Tagi