Scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków - Miała wiewióreczka...

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków - Miała wiewióreczka...
Oceń
{

„Miała  wiewióreczka  spiżarni  sześć” – sytuacja  edukacyjna.

Cele:
- Dziecko zna cyfry od 1 do 6
- Potrafi liczyć liczebnikami głównymi i porządkowymi
- wykonuje działania matematyczne z zastosowaniem dodawania i odejmowania w zakresie 6
- Potrafi czytać wyrazy i zdania
- Potrafi wyodrębnić wyrazy w zdaniu, sylaby w wyrazie
- Potrafi ułożyć z rozsypani literowej i wyrazowej zdanie
- Słucha i rozumie treść wiersza Cz. Janczarskiego „Miała wiewióreczka”
- Porównuje liczebność zbiorów przez łączenie w pary oraz ocenia z użyciem określeń: więcej, mniej, tyle samo,

Formy pracy:
- z całą grupą;
- indywidualna;

Metody pracy:
- podające –  wiersz, instruktaż;
- problemowe – rozmowa w oparciu o wiersz, zadań otwartych,
- aktywizujące – zabawa ruchowa,
- praktyczne – zadań otwartych, zadań zamkniętych , działania  dzieci.

Środki dydaktyczne:
zagadki, pojemnik z orzechem włoskim, laskowym i piłeczką pingpongową, chusta, kartoniki z liczbami i znakami „+”, „- „, tablica, liczmany, napisy, litery samoprzylepne, obrazek z układem kostkowym,

Przebieg zajęć:
1. Utrwalenie charakterystycznych cech jesieni

Zagadka:
Co to za pani, w złocie, w czerwieni,
Sady maluje, lasy przemieni?(jesień)

- rozmowa na temat –Co zmieniło się w przyrodzie od czasu, kiedy przyszliśmy do przedszkola do teraz?

2. ”Co to jest” – zabawa dydaktyczna doskonaląca zmysł dotyku
Chętne dziecko –z  zawiązanymi oczami- za pomocą dotyku rozpoznaje przedmioty: należy opisać ich wygląd i podać nazwę. Pozostałe dzieci sprawdzają poprawność wypowiedzi.

3. Rozmowa w oparciu o wiersz Cz. Janczarskiego
Omówienie zwyczajów przegotowania do zimy wiewiórek, używanie określeń: spiżarnia, dziupla, przysmaki,

4. „Policz wyrazy”- zabawa gramatyczna
Na tablicy N. zawiesza napis - RUDA WIEWIÓRKA ROBI ZAPASY NA ZIMĘ. Każde z dzieci ma za zadanie zaznaczyć ilość wyrazów w zdaniu i sylab w poszczególnych wyrazach.

5. „Dołóż tyle, żeby było…” - zabawa matematyczna
Nauczycielka umieszcza na tablicy 3 paski, które przedstawiają półki w spiżarni. Umieszcza na pierwszej 3 sylwety orzechów, a dzieci maja za zadanie uzupełnić zbiór do 6 elementów - dzieci mają do dyspozycji liczmany, na których tworzą swoje zbiory. Na drugiej półce N. układa 2 sylwety żołędzi, dzieci dopełniają zbiór do 6, na trzeciej półce znajduje się 8 sylwet szyszek, dzieci tworzą zbiór  6- elementowy. Każde działanie dzieci zapisują za pomocą znaków matematycznych. Zabawy typu: Ile razy trzeba klasnąć, żeby było 6? - N. pokazuje liczbę w układzie kostkowym. Kiedy dzieci udzielą odpowiedzi wspólnie wykonują zadanie mówiąc między klaśnięciami słowo orzech ,np. pierwsze klasnięcie - orzech - drugie klaśnięcie - orzech… Ile zrobić kroków do tyłu, aby było 6? N. pokazuje cyfrę większą od 6.
     
6. „Jestem cyferką”- zabawa orientacyjno-porządkowa
Dzieci poruszają się pomiędzy rozłożonymi kartonikami z cyframi: 1, 2, 3, 4, 5, 6 - przy  muzyce. Na przerwę zatrzymują się przed najbliższa cyfrą: wybiórczo pytamy: Jaką jesteś cyfrą? Następnie prosimy dzieci , aby utworzyły zespoły zgodnie z cyfrą, przy której stoją: jedynki, dwójki, trójki, itd. Zabawę przeprowadzamy kilka razy, aby dzieci mogły być różnymi cyframi i tworzyć zmienne zespoły.

7. „Pomóż wiewiórce policzyć przysmaki”- praca indywidualna
Dzieci na kartach pracy tworzą zbiory, oznaczają ich liczebność cyfrą lub za pomocą symbolu: kropki, kreski.
    
8. „ Minki”- ewaluacja zajęcia
Dzieci składają kartkę na pół, jeśli są zadowolone ze swojej pracy za zajęciu przyklejają „uśmiech” na oznaczonej lewej części, jeśli stwierdzą, że miały problemy-„smutną buzię” umieszczają na prawej części.

Autor: Elżbieta Katarzyńska

Twoje uwagi i pomysły

Tagi