Mówimy i czytamy- scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Mówimy i czytamy- scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków
3.0
1 ocena
Oceń
{

Ćwiczenia w mówieniu i czytaniu z wykorzystaniem opowiadania A. Bahdaja pt. „Nad strumykiem”.

Cel ogólny:
- kształcenie właściwego stosunku do zwierząt,
- doskonalenie techniki czytania.

Cele operacyjne (dziecko):
- pozna i zapamięta treść opowiadania przeczytanego przez nauczycielkę,
- zapamięta sposoby postępowania w udzielaniu pomocy potrzebującym    
  zwierzętom,
- dowie się co oznacza słowo „obłok”,
- pozna „żuka – pływaka,
- rozumie reguły i zasady zabaw,
- rozumie polecenia wydawane przez nauczycielkę,
- potrafi przeczytać ze zrozumieniem podane wyrazy, zwroty i dopasować je do obrazka,
-  potrafi ułożyć wyraz z sylab,
- potrafi samodzielnie ułożyć zdanie z rozsypani i narysować treść 
  ułożonego zdania,
- potrafi posługiwać się liczebnikami porządkowymi do 8-u,
- emocjonalnie i ruchowo reaguje na muzykę,
- zgodnie współdziała w grupie.

Metody:
- słowna ( rozmowa kierowana )
- oglądowa ( pokaz ilustracji, obrazków )
- czynnościowa (zadania do wykonania )
- zabawy ze śpiewem

Formy:
- grupowa,
- zespołowa,
- indywidualna

Środki dydaktyczne:

- tekst opowiadania,
- ilustracja do opowiadania,
- napisy do globalnego czytania,
- rozsypanka sylabowa,
- obrazki mieszkańców łąki.

1. Powitanie i zaproszenie do zabawy ze śpiewem „Tatarak”.

2. Wysłuchanie przez dzieci opowiadania A. Bahdaja pt. „Nad strumykiem” czytanego przez nauczycielkę.

3. Wypowiedzi dzieci na temat treści opowiadania.
- Co wydarzyło się na łące?
- Kogo pierwszego mrówka poprosiła o pomoc?
- Dlaczego ryba nie pomogła mrówce?
- Kto jeszcze odmówił pomocy i dlaczego?
- Kto i w jaki sposób udzielił mrówce pomocy?
- W jaki sposób ludzie mogą pomagać zwierzętom w niebezpieczeństwie?

4. Odczytanie przez dzieci wyrazów i przypięcie w odpowiednim miejscu na ilustracji / las, motyl, strumyk, patyk, słonko, obłok, Ola, Tomek, ryba, żuk – pływak /.

5. Zabawa ze śpiewem „Stonoga” – utrwalenie liczebników w zakresie 8-u.


6. Odczytanie przez każde dziecko sylaby na swoim kolorowym kartoniku, znalezienie kolegi z takim samym kolorem kartki, ułożenie wyrazu, wspólne odczytanie i umieszczenie ułożonego wyrazu na tablicy obok odpowiedniego obrazka.

7. Ułożenie z rozsypani zdania i narysowanie obrazka (praca indywidualna przy stolikach).

Tu lata motyl.
Biedronka ma 4 kropki.
To kolorowy motyl.   itp.

8. Podsumowanie zajęcia; oglądanie narysowanych obrazków i odczytanie przez dzieci ułożonych zdań. Podziękowanie.
  
Opracowała: Elżbieta Lipska

Twoje uwagi i pomysły

Tagi