Nasi koledzy z innych krajów - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków

Nasi koledzy z innych krajów - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków
1.0
1 ocena
Oceń

„Nasi koledzy z innych krajów”- badanie kompetencji dzieci.

Cel ogólny:
Badanie kompetencji dzieci z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej

Cele operacyjne - Dziecko:

 • zna litery drukowane
 • potrafi czytać  ze zrozumieniem
 • potrafi rozwiązać krzyżówkę
 • potrafi  dobierać podpisy do wyrazów
 • potrafi dokonać analizy i syntezy słuchowej wyrazów
 • potrafi dokonać syntezy i analizy wzrokowej
 • potrafi wypowiadać się całym zdaniem
 • zna liczebniki, liczby w zakresie 10
 • zna znaki matematyczne
 • potrafi uzupełniać działania matematyczne
 • potrafi dodawać, odejmować, porównywać liczby w zakresie
 • potrafi rozwiązywać zadania tekstowe
 • potrafi kolorować obrazek wg instrukcji
 • jest  zainteresowane dziećmi z innych krajów
 • jest aktywne na zajęciach


Metody pracy:

 • rozmowa
 • ćwiczenia
 • objaśnienia
 • pokaz
 • obserwacja
 • zadań stawianych do samodzielnego wykonania
 • samodzielnych doświadczeń


Formy pracy:

 • indywidualna
 • zbiorowa


Pomoce dydaktyczne:

 • karty pracy do pracy indywidualnej
 • krzyżówki
 • obrazki
 • mapa Europy
 • mapa Polski
 • napisy, litery
 • zdania
 • ilustracje
 • puzzle
 • obrazki do kolorowania
 • liczby
 • cegiełki – białe, czerwone i niebieskie


Przebieg zajęć:
1. Powitanie

2. Rozwiązanie krzyżówki - odczytanie hasła.

3. Odszyfrowanie zagadki wyrazowej:
Na tablicy znajdują się kartoniki z wyrazami, a pod nimi liczby, które oznaczają kolejność liter w wyrazie. Odczytanie hasła: KOLEGA.  Układanie schematu i modelu tego wyrazu.

4. Oglądanie mapy Europy.
Odszukanie mapy Polski
Czytanie i wskazywanie wybranych państw, np. sąsiadów Polski.
Wyszukanie państw, w których jest ciepło i zimno (północ- południe).

5. Rozmowa na temat dzieci z krajów europejskich.
- Jak się ubierają ?
- Czy mówią takim samym językiem?
- Czy bawią się w te same zabawy?

6.Układanie Mapy Europy z puzzli.

7. Zabawa ruchowa: ”Indianin Aj”.

8. Czytanie zdań i dobieranie podpisów do obrazków.

9. Rozwiązywanie zadań na kartach pracy - rozwiązywanie zadań tekstowych z uzupełnianiem działań matematycznych (dodawanie, odejmowanie i porównywanie)

10. Kolorowanie obrazka zgodnie z instrukcją.

11. Podsumowanie -ocena słowna zajęć.

12. Pożegnanie.

Autor: Maria Wojciechowska

Twoje uwagi i pomysły

Tagi