Nasze zdrowie - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków

Nasze zdrowie - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków
Oceń
Drukuj

Aktywność w zakresie bezpieczeństwa, higieny i zachowań prozdrowotnych.

Aktywność w zakresie bezpieczeństwa, higieny i zachowań prozdrowotnych.


Treści programowe:
- kształtowanie właściwych nawyków higienicznych
- uświadamianie dzieciom konieczności spożywania potraw niezbędnych dla zdrowia
- uświadomienia dzieciom znaczenia świeżego powietrza dla zdrowia
- organizowanie różnorodnych zabaw słownych z zastosowaniem technik twórczego myślenia
- doskonalenie percepcji słuchowej i umiejętności czytania

Cele edukacyjne:
- rozwijanie aktywnych postaw prozdrowotnych
- rozwijanie aktywnego i twórczego podejścia do problemów
- rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się
- rozwijanie podejmowania właściwych decyzji i odpowiedzialności za nie

Cele operacyjne (dziecko potrafi):
- uzasadnić konieczność dbania o zdrowie
- uzasadnić rolę owoców, warzyw, mleka, sera dla zdrowia
- wyjaśnić potrzebę aktywnego wypoczynku jako źródła zdrowia
- podejmuje próby twórczego myślenia i działania w różnorodnych zabawach
- dokonuje syntezy i analizy słuchowej wyrazów, zaznacza spółgłoski i - samogłoski w schemacie wyrazu
- globalnie odczytuje wyrazy

Środki dydaktyczne:
- plansze tematyczne „Jak dbamy o zdrowie”,
- zagadki nt. zdrowia,
- napisy do czytania globalnego,
- cegiełki do analizy wyrazów,
- rękawiczki,
- szaliki,
- czapki dzieci,
- materiały do działań plastycznych.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie w kręgu
Powitanie dzieci, które np. lubią spacery, lubią owoce, lubią ćwiczyć itp. Dzieci, których dotyczy powitanie machają do nauczycielki ręką.

2. Zabawa integracyjna – cebulka „ Witają się części ciała”.

3. Przypomnienie sposobów dbania o zdrowie i zapobiegania chorobom (prawidłowe odżywianie, dbanie o higienę  własnego ciała, ruch na świeżym powietrzu, prawidłowe ubieranie się w zależności od  pogody, walka z zarazkami i  bakteriami na podstawie plansz tematycznych „Jak dbamy o nasze zdrowie”, wiersza   Lewandowskiej „ Na zdrowie” i doświadczeń dzieci).
 
B. Lewandowska „ Na zdrowie”

Doktor rybka niech nam powie
Jak należy dbać o zdrowie!

Kto chce prosty być jak trzcina,
Gimnastyką dzień zaczyna!

Całe ciało myje co dzień
Pod prysznicem, w czystej wodzie.

Wie, że zęby białe czyste
Lubią szczotkę i dentystę!

Pije mleko, wie, że zdrowo
Chrupać marchew na surowo.

Kiedy kicha czysta chustka
Dobrze mu zasłania usta.

Chcesz, to zobacz, jak jeść jabłka
Na obrazku bez zarazków.

Rób tak samo, bo chcesz chyba
Tak zdrowy być jak ryba.

4. Twórcze opowiadanie „ Co by było, gdybyśmy się nie myli?”

5. Zabawa „Klejenie”.
Dzieci w parach nabierają niewidzialnego „kleju” i kleją sobie nim części ciała, z którą skleja się z partnerem np. ramiona. Następnie udają, że są do siebie przyklejone i razem poruszają się, wykonują różne czynności nie rozłączając się. Czarodziejska moc rozkleja ramiona i dzieci wybierają inne części ciała, które „smarują” klejem.

6. Czytanie globalne
Rozwiązywanie zagadek związanych ze zdrowiem, odszukiwanie napisów – rozwiązań zagadek: SPORT, ZDROWIE, ZĘBY, GIMNASTYKA, OWOCE, MLEKO.

7. Analiza i synteza słuchowa wyrazów: MYDŁO, WODA, UMYWALKA, ZDROWIE, SZCZOTECZKA, PASTA itp. – zaznaczania w schemacie wyrazów samogłosek i spółgłosek.

8. Zabawa zręcznościowa „Ubieramy czapki, szaliki, rękawiczki”.
Dzieci dobierają się parami. Jednemu dziecku zawiązujemy oczy. Jego zadaniem jest ubranie w przygotowane rzeczy swojego kolegi z pary. Zamiana.

9. Zabawa „Gdyby moje ciało mogło mówić”.

Skomentuj

Skomentuj jako pierwszy!

Tagi