Podróż do Wielkiej Brytanii - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Podróż do Wielkiej Brytanii - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków
Oceń
{

Podróż do Wielkiej Brytanii.

Podróż do Wielkiej Brytanii.


Cele ogólne:
rozbudzenie zainteresowań poznawczych innymi krajami,
wyzwolenie ekspresji we wszystkich jej przejawach,
odczuwanie radości w procesie odkrywania i tworzenia.

Cele operacyjne:
Dziecko:
aktywnie uczestniczy we wspólnych zabawach,
wiąże słowo z gestem, przestrzega ustalonych w zabawie reguł,
potrafi wskazać na mapie Wielką Brytanię,
zna nazwę stolicy Wielkiej Brytanii,
potrafi opowiedzieć w kilku zdaniach o poznanym kraju (jego atrakcjach, charakterystycznych cechach, legendach itp.)
sprawnie posługuje się nożyczkami (wykonało maskę techniką wycinania z papieru)


Metody: czynne, słowne i oglądowe ze szczególnym wykorzystaniem elementów pedagogiki zabawy

 

Forma: zbiorowa i indywidualna


Pomoce:
mapa Europy (wydanie dla dzieci),
ilustracje przedstawiające atrakcje Wielkiej Brytanii (plansze, wycinki z czasopism, albumy, fotografie, widokówki itp.)
filiżanki i czajniczki do parzenia herbaty,
odtwarzacz CD,
płyta CD: G. F. Haendel - Menuet ze suity D-dur „Muzyka na wodzie”,
płyta CD: Hymny krajów europejskich,
płyta CD: Szkocka muzyka tradycyjna,
płyta CD: A world of music – Ireland,
kaseta magnetofonowa The Beatles,
videokaseta: film „Harry Potter i komnata tajemnic”, film z mistrzostw Polski w tańcu towarzyskim,
Materiały i narzędzia:
dynia, herbata, woda, mleko,
wstążki, nożyczki, pomarańczowy papier, klej.

Przebieg:
1. Demonstracja dzieciom mapy, której dotychczas nie było w przedszkolu. Jest to mapa Europy w wersji dla dzieci (bogato ilustrowana). Wspólne oglądanie mapy, odszukiwanie na niej Polski oraz innych krajów.


2. Zapytanie dzieci, do którego kraju chciałyby pojechać gdyby mogły zrobić to w tej chwili. Padają różne propozycje – dziecko, które wymieniło jakiś kraj próbuje go odnaleźć na mapie. Na koniec nauczycielka przedstawia swoją propozycję – podróż do Wielkiej Brytanii (robi to tak sugestywnie by wszystkie dzieci zapragnęły podróży właśnie do tego kraju).


3. Krąg Rady (rodzaj przedszkolnego sejmu) - podjęcie decyzji (przez głosowanie) dokąd odbędziemy podróż (mnie się udało – jednogłośnie wybrana została Wielka Brytania).


4. Odszukanie i wskazanie na mapie Wielkiej Brytanii.


5. Wspólne ustalenie zasad podróżowania - zabawa integrująca grupę ,,Kontrakt” (zawarcie z grupą umowy dotyczącej zasad podróżowania).


6. Lot do Londynu – ilustracja ruchowa lotu samolotu przy muzyce (start z przysiadu, lot - bieg z wyciągniętymi w bok ramionami, lądowanie – przysiad itp.).


7. Powitanie na lotnisku w Londynie - stojąc w kręgu ramię przy ramieniu, trzymając się za ręce przesyłamy iskierkę (nauczycielka albo wybrane dziecko lekko ściska dłoń kolegi stojącego po jego prawej stronie, ten przekazuje uścisk następnemu - powitanie jest zakończone kiedy uścisk dojdzie do osoby, która pierwsza wysłała iskierkę).


8. Zabawa tematyczna w odprawę celną na lotnisku (wyjaśnienie dzieciom czym zajmują się celnicy i dlaczego ich praca jest ważna).


9. Zwiedzanie Londynu (nauczycielka i nieodłączna Pyza przyjmują w zabawie rolę przewodników):
Opowiadanie przewodnika o tajemnicy Stonehenge i potwora Loch Ness (wzbogacone ilustracjami).
Spacerowy rejs po Tamizie - zabawa ruchowa z wykorzystaniem wstążek przy melodii „Skye boath song”.
W Muzeum Techniki - oglądanie plansz rozwieszonych na ścianach w korytarzu przedszkola przedstawiających eksponaty muzeum - wyrażanie swojego zachwytu na zgłoskach „ach”, „och”, „ech”, „uch”, „ich” (ćwiczenia artykulacyjne).
W Hyde Parku – chętne dzieci wypowiadają się na dowolny temat i w dowolnej formie (opowiadanie, wiersz, piosenka, opowieść ruchowa itp.),

Twoje uwagi i pomysły

Tagi