Poznajemy poetkę M. Kownacką - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków

Poznajemy poetkę M. Kownacką - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków
Oceń

Zapoznanie z poetką i pisarką dla dzieci – Marią Kownacką. Słuchamy opowiadania Marii Kownackiej „Zagadki dla Beatki” z książki „Wesołe przedszkole” i poznajemy postać autorki – rozwijanie mowy i myślenia, zainteresowań czytelniczych.

OBSZAR EDUKACYJNY:
Poznawanie i rozumienie siebie i świata;

TREŚCI:

Słuchanie i rozumienie mowy; Posługiwanie się mową;

CELE OPERACYJNE:

Wie, że Maria Kownacka zajmowała się twórczością dla dzieci;
Wie, że treść utworów Marii Kownackiej jest bliska dzieciom – dotyczy zabawek, stworków, zwierząt domowych, codziennych przedmiotów, przyrody;
Wie, co to jest Order Uśmiechu i że Maria Kownacka jest jego laureatką;
Rozwiązuje krzyżówkę, wpisuje odpowiedzi w poszczególne pola;
Rozpoznaje litery, dokonuje analizy i syntezy wyrazów;

POMOCE:
treść opowiadania, ilustracja do opowiadania, krzyżówka, litery, ilustracje do krzyżówki, ilustracja sylwety Marii Kownackiej, książki autorki: „Wesołe przedszkole”, „Razem ze słonkiem”, „Kukuryku na ręczniku”, „Proszę, przepraszam, dziękuję”, „Za żywopłotem”, „Cztery mile za piec”;

LITERATURA:
I. Dudzińska „Metodyka wychowania w przedszkolu”,
C. Hannaford „Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł”,
J.Z. Białek „Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918 – 1939”,
M. Ziółkowska – Sobecka „Książki pogodne – w stulecie urodzin Marii Kownackiej” w: Wychowanie w Przedszkolu nr 6 / 1994, s. 323 – 329.

PRZEBIEG:
1. Przywitanie dzieci zabawą z pedagogiki zabawy:
„Wszyscy są
Witam was
Zaczynamy już czas
Jesteś Ty jestem ja
Raz dwa trzy.

2. Wysłuchanie opowiadania.

3. Rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania.

4. Rozwiązanie krzyżówki w celu dowiedzenia się kto jest autorem wysłuchanego opowiadania  
1. dom       2.  ananas     3. kura     4. pies     5. lampa
1. znak      2. osa      3. worek     4. banan    5. sowa     6. owca    7. laska    8. maska

5. Umieszczenie ilustracji autorki na gazetce, krótkie opowiadanie o twórczości Marii Kownackiej.

6. Zwrócenie uwagi na fakt, iż Maria Kownacka jest laureatką Orderu Uśmiechu – wyjaśnienie pojęcia.

7. Prezentacja książek autorki – zwrócenie uwagi iż napisała ona 50 książek dla dzieci.

Autor: Lucyna Kinder

Twoje uwagi i pomysły

Tagi