Stawanie się aktywnym - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Stawanie się aktywnym - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków
Oceń
{

Pomocne dłonie - zajęcia w oparciu o piosenkę „Choć mam rączki małe”.

Hasła programowe:
- nauka śpiewania i ilustrowania piosenek ruchem
- rozmowa na określony temat czyli prawa i obowiązki dzieci w rodzinie, planowanie wolnego czasu
- kreska jako środek wypowiedzi plastycznej

Cel ogólny:

Dążenie ku doskonałości i osiąganie pełni człowieczeństwa

Cel szczegółowy:

Stawanie się aktywnym i potrzebnym

Cele kształcące:
- kształtowanie umiejętności śpiewania
- naśladowanie ruchem treści utworu

Cele poznawcze:
- zapoznanie z zasadami zabaw, nazwami sprzętu gospodarstwa domowego
- zapoznanie ze sposobami organizowania wolnego czasu na rzecz pomocy innym

Cele wychowawcze:
- uwrażliwienie na potrzebę pomocy innym
- rozbudzanie chęci do wykonywania prac domowych
- kształceni motywacji, aktywności

Metody:

słowne - rozmowa, praca na obrazkach
oglądowe - obserwacja
czynne - kierowanie działalnością dziecka, ćwiczenia muzyczne, plastyczne, ruchowe

Formy:
zbiorowa, indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczne:
nagranie magnetofonowe, puzzle, sylaby, spinacze, materiały plastyczne

PRZEBIEG

1. Czynności organizacyjno-porządkowe

2. „Wielkie pranie”- zabawa z sylabami:
- kartki z sylabami: ta, mo, me, mi, te, ti, ma, mu
- sznurek zawieszony na sali „do suszenia”
- dzieci wybierają tylko sylaby rozpoczynające się literą np.: „m”, odczytują i zawieszają na sznurki używając spinaczy do bielizny
- nauczyciel kolejno zaznacza wybrane sylaby- używając jednego wybranego koloru spinki i prosi dzieci o dokończenie zdania wyrazami, które będą rozpoczynać się wskazaną sylabą np.: nauczyciel zaznacza „ma” i mówi zdanie:
a) mamy to czarodziejki, które spełniają nasze ma…… (marzenia)
b) „mi” To mamy sprawiają, że nasze domy są pełne mi……(miłości)
c) „mu”  Moja mama ma naszyjnik z mu……………(muszelek)
d) „mo” Narysuję dla mamy kolorowego……………(motyla)
e) „me” Gdy mama jest zadowolona, wtedy nuci sobie wesołą me…… (melodię)

3. Rozmowa na temat zajęć domowych, indywidualne wypowiedzi:
- kiedy mama jest wesoła?
- jak pomagać mamie?
- które z zajęć są dla was ważne?
- co lubicie robić?
- czego nie lubicie robić?

4. Zapoznanie z treścią piosenki pt: „Choć mam rączki małe” (wysłuchanie piosenki, określenie nastroju)

5. Rozmowa ukierunkowana pytaniami na temat treści piosenki:
- o czym była piosenka
- o jakich czynnościach była mowa w piosence
-jakie było dziecko o którym śpiewano

6. Rozmowa kierowana na temat prac domowych:
- w jaki sposób pomagacie rodzicom
- czy macie w domu jakieś stałe obowiązki
- czy rodzice są z tego zadowoleni…

7. Nauka piosenki (rytmiczna recytacja tekstu, uczenie fragmentami.)

8. Zabawa ruchowa z piosenką ( ilustracja ruchem czynności o których mowa w piosence wg własnej inwencji)

9. Monografia cyfry 5 (przeliczanie palców jednej ręki)

10. Plastyczne przedstawienie czynności najczęściej wykonywanych w domu (nauczyciel demonstruje sposób wykonania pracy, dziecko odrysowuje swoją dłoń na kartce, następnie rysuje w niej to co najczęściej robi w domu)

11. Omówienie prac

12. Układanie puzzli z hasłem „Pomocne dłonie”

13. Podsumowanie - (czego dzieci nauczyły się na zajęciach, co im się najbardziej podobało, czy i jak należy pomagać i dlaczego, a co ma się z pomagania innym)

Autor: Katarzyna Gasztkowska

Twoje uwagi i pomysły

Tagi