"Szewczyk Dratewka" - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków

Oceń

Różne sposoby inscenizowania baśni „Szewczyk Dratewka” J. Porazińskiej.

Cele operacyjne (dziecko):
- pozna i zapamięta bohaterów oraz kolejność wydarzeń w baśni,
- odczyta napisy: LAS, UL, ZAMEK, STAWY, MROWISKO, KOMNATA,KASA;
- przedstawi zachowania granej (odtwarzanej ) postaci;
- odtworzy ruchem sposoby poruszania się zwierząt;
- utrwali liczebniki główne w zakresie 7;
- przyswoi sobie umiejętność współdziałania w zespole i podporządkowania się ustalonym sposobom działania;
- utrwali nawyk właściwego zachowania w teatrze, na przedstawieniu;
- będzie przestrzegało nie niszczenia przyrody.

Metody:
- czynna: zadania do wykonania, ćwiczenia utrwalające, doświadczenia własne
- słowna: rozmowa
- oglądowa: pokaz scenografii do teatrzyku i inscenizacji

Formy:
- praca z całą grupą

Środki dydaktyczne:

- bajka „Szewczyk Dratewka” – J. Porazińskiej;
- zestaw dekoracji do teatrzyku i inscenizacji;
- rekwizyty do przebrania;
- kukiełki, sylwety;
- bilety;
- napisy;
- nagranie magnetofonowe.
    
Przebieg:

1. Zgromadzenie dzieci przed nauczycielką. Zaproszenie dzieci na teatrzyk pt: „Szewczyk Dratewka” według baśni J. Porazińskiej.

- Dzisiaj zapraszam was na teatrzyk pt: „Szewczyk Dratewka” według baśni J. Porazińskiej. Proszę, aby każdy zapamiętał treść ponieważ po teatrzyku wy zamienicie się w postacie z baśni i będziecie przedstawiać jak aktorzy. Gdy będziecie dobrymi aktorami, na występ zaprosimy inne grupy. Zanim udamy się na teatrzyk, proszę przypomnieć jak należy zachowywać się na przedstawieniach?

Rozmowa wstępna przed wyjściem do teatru.
- Co trzeba mieć ze sobą, aby wejść i móc obejrzeć teatrzyk?
- Po co się kupuje bilety?
- Po zajęciu miejsca, co należy zrobić z biletem?
- Proszę podejść do kasy po bilety.

Nauczycielka „sprzedaje” bilety w specjalnie przygotowanej kasie.
- Teraz każde z was przyglądnie się swoim biletom.
Rozmowa na temat odróżniania, rozpoznania własnych miejsc.
- Aniu, które krzesełko będzie twoje? (Podobne pytania nauczycielka kieruje do 2-3 osób).

2. Zajęcie miejsc przez dzieci.

3. Przedstawienie teatrzyku kukiełkowego „Szewczyk Dratewka” w wykonaniu dwóch nauczycielek.

4. Zabawa ruchowa przy muzyce.

5. Rozmowa z dziećmi na temat oglądanej baśni.
- Kto występował w baśni?
- Jakim człowiekiem był szewczyk?
- Co wydarzyło się na początku wędrówki Szewczyka?
- Co było dalej?
(Dzieci opowiadają przygody, w razie potrzeby nauczycielka zadaje
pytania naprowadzające.)
- Co powiedziała matka mrówek?
- Jak się zachował Szewczyk?
- Komu i w jaki sposób pomógł Dratewka?
- Co powiedziała pszczela królowa?
- Jak zachował się Szewczyk?
- Dokąd zawędrował następnie?
- Co zrobił dla kaczek?
- Co powiedział kaczor?
- Kogo spotkał i co postanowił zrobić?
- Jakie prace zadała czarownica Dratewce i kto mu pomógł?
- Co wydarzyło się na końcu?
- Zanim zabawimy się w teatr, odczytamy napisy i umieścimy je w odpowiednich miejscach. Napisy będą przypominały, co to jest. Dzieci umieszczają odpowiednie napisy: LAS, ZAMEK, UL, STAWY, MROWISKO, KOMNATA.

Nauczycielka dokonuje podziału, dzieci otrzymują rekwizyty.
- Teraz zabawimy się w teatr. Wszyscy zamieniacie się w postacie z baśni i będziecie występować, jak prawdziwi aktorzy na scenie. Niech każdy z was postara się jak najlepiej przedstawić.

6. Zajęcie odpowiednich miejsc przez „aktorów”. Próba inscenizacji baśni przez dzieci.

7. Podziękowanie za występ, udzielenie pochwały i oznajmienie, że jeszcze się pobawimy i przedstawimy innym grupom.


Opracowała: Elżbieta Lipska

Twoje uwagi i pomysły

Tagi