Scenariusz zajęć ekologicznych: „Śmieciu precz, brudzie precz”

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęć ekologicznych: „Śmieciu precz, brudzie precz”
3.7
3 oceny
Oceń
{

Temat: Śmieciu precz, brudzie precz! Ład, porządek dobra rzecz.
Jak dbać o najbliższe środowisko?

Grupa wiekowa: 3-4latki

Cele ogólne:

 

- wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym - rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za najbliższe otoczenie;
- kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego - segregowanie śmieci i wrzucanie do odpowiednich pojemników;

Cele operacyjne:
Dziecko:

 

- wypowiada się na temat otaczającego środowiska, ilustracji i wysłuchanego wiersza;
- rozumie potrzebę dbania o środowisko naturalne;
- bierze udział  w zabawach ruchowych z muzyką;
- dostrzega problemy związane z odpadami i zna sposoby ich segregacji;
- potrafi ocenić ludzkie zachowania- wyodrębniając-zachowania pozytywne i negatywne;
- umie umieścić „śmieci” w odpowiednich pojemnikach, segregując je ze względu na materiał z jakiego zostały wykonane;
-przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas spaceru do pobliskich pojemników przeznaczonych do segregacji śmieci;

Metody:

 

- czynna - zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń dziecka;
- słowna - objaśnienie, rozmowa, wiersz;
- percepcyjna - pokaz, obserwacja, ilustracje;
- aktywizująca - burza mózgów, przekształcenia;

Formy:

 

- indywidualna;
- grupowa;

Środki: śmieci - butelki, słoiki, papier, tektura, opakowania plastikowe; pudełka do segregacji śmieci (w 4 kolorach) ; ilustracje - „Czysty las”, „Brudny las”, „Pojemniki do segregacji śmieci”, nagranie muzyczne „Wiosna” Vivaldiego, po 2 obrazki dla każdego dziecka - buzia uśmiechnięta, buzia smutna; torebki foliowe; pojemniki do segregacji śmieci (w terenie);

 

Przebieg zajęć:

 

1. Sprzątamy śmieci – zabawa dydaktyczna.

 

Nauczyciel przed zajęciami rozsypuje w sali na podłodze śmieci - różnego rodzaju opakowania: papierowe, plastikowe, metalowe. Dzieci zastanawiają się, po czym są poszczególne opakowania i segregują je zgodnie z materiałem, z którego zostały wykonane. 

2. Do jakiego pojemnika? - zabawa.

 

Nauczyciel pokazuje dzieciom na ilustracji specjalne pojemniki, których używa się do segregowania odpadów i wyjaśnia jakie odpady można do nich wkładać. Podkreśla znaczenie segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania w celu odzyskania materiału, który może powtórnie zostać wykorzystany. Śmieci nie zanieczyszczą wtedy środowiska i ponownie mogą być wykorzystane.

 

Segregowanie śmieci do odpowiednich pudełek:
- zielone - kolorowe szkoło;
- białe - białe szkło;
- niebieskie -papier;
- żółte - plastik, drobne metale np. kapsle, puszki, kolorowy metal;

3. Wypowiedzi na temat Gdzie wybrałbym (wybrałabym) się na spacer? połączone z oglądaniem 2 ilustracji: Czysty las, Brudny las. Wybór 1 z 2ilustracji.

4. Wysłuchanie wiersza „Śmieciu  precz” S. Karaszewskiego:

 

Gdy rano słońce zaświeci wybiegają na dwór dzieci
Miotły, szczotki idą w ruch , bo dokoła wielki brud.
Śmieciu precz , brudzie precz!
Ład, porządek dobra rzecz.
Tu papierek od cukierka. Tam leży butelka.
Ówdzie puszka po napoju i pudełko może twoje?
Żyć nie można w bałaganie.
Więc się bierzmy za sprzątanie.
Zmykaj , śmieciu do śmietnika.
Bałaganie , brudzie znikaj.

 

5. Słuchanie muzyki  „Wiosna” z cyklu Cztery pory roku Vivaldiego - podczas przerwy w muzyce dzieci naśladują czynności podane przez nauczyciela np. wąchamy kwiaty, zbieramy śmieci, słuchamy śpiewu ptaków, spacerujemy po lesie, odnosimy gazety do skupu makulatury itp.

6. Torebki foliowe-przekształcenie (myślenie twórcze).

 

Jak inaczej możemy wykorzystać torebkę foliową? (np. nakrycie głowy, fartuch, but, serwetka, przyrząd do ćwiczeń gimnastycznych itp.)

7. Dobrze czy źle? – zabawa.

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi