Będę silny i zdrowy - scenariusz zajęć gimnastycznych w grupie 5-6 latków

Będę silny i zdrowy - scenariusz zajęć gimnastycznych w grupie 5-6 latków
3.6
10 ocen
Oceń

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych dla dzieci 5-6 letnich. Tor przeszkód z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych.

CEL OGÓLNY:
Sprawność ogólna dzieci z wykorzystaniem nowatorskich metod i zabaw znajdujących się w programie.

CELE OPERACYJNE:

  • uświadamianie sobie własnych możliwości psychofizycznych
  • starannie prawidłowo wykonuje zalecane ćwiczenia
  • jest sprawne ruchowo
  • samodzielnie zakłada strój do ćwiczeń
  • dba o bezpieczeństwo własne i innych


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
cegiełki do ćwiczeń, szarfy do ćwiczeń, ławeczki gimnastyczne, Mega Bloki, kosz do celowania, pianino, stojaki do ćwiczeń.

METODY:
obserwacja, instrukcja, pokaz, zadań stawianych dziecku, ćwiczeń.

FORMY:
praca z całą grupą, praca indywidualna

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Powitanie: 
"Wszyscy są, witam Was, na zabawę przyszedł czas,
jestem ja, jesteś Ty, raz, dwa, trzy"
Dzieci witają się klaszcząc dłońmi o swoje ręce w parach, zabawę powtarzamy kilka razy.

I Część wstępna:

1.  Marsz po obwodzie koła, rozgrzewka, przygotowanie do zajęć.
2.  Zabawa orientacyjno-porządkowa – „Znajdź swój kolor”.
Dzieci „ubrane" w szarfy biegają w rozsypce. Na sygnał przybiegają do prowadzącej i ustawiają się rzędem przed kolorami, które trzyma w rękach.
3. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – „Przewiń się przez szarfę”.
Na sygnał dzieci wchodzą do szarfy, przeciągają ją oburącz w górę, naprężają ją nad głową. Starają się wykonać ćwiczenie sprawnie i szybko.
4. Ćwiczenia tułowia i równowagi – „ Wiatraczki”.
Dzieci układają szarfę w kółeczko, na sygnał obiegają ją wkoło, na kolejny sygnał stają w środku na jednej nodze z ramionami w bok.
5. Ćwiczenia stopy.
Siad „skulony” Szarfa na podłodze. Podnoszenie szarfy w górę stopami na zmianę , prawą i lewą.

II  TOR PRZESZKÓD - część właściwa


Marsz po równoważni z cegiełką  na głowie, ręce odwiedzione w bok, wrzucenie przyboru do kosza- równoważne.
Skoki zawrotne przez ławeczkę – przeskoki z odbicia z miejsca.
Przejście na czworakach między przeszkodami- stojaki- czworakowanie.
Celowanie z miejsca woreczkiem do kosza – trzy próby- celowanie.
Pełzanie -podciąganie tułowia rękami do kolejnej przeszkody- ćw. siły mięśniowej.
Dziupla z Mega bloków- przejście przez otwór- skoki obunóż wokół przeszkody.
Wejście na drabinkę na dowolną wysokość, zwis – pokonanie wysokości.
Siad skrzyżny w wyznaczonym miejscu-  zdyscyplinowanie grupy, usunięcie Mega-bloków.

III Część końcowa


6. Marsz parami - ćwiczenie rytmu  uspokajające/może być zabawa uspokajająca z wykorzystaniem chusty Klanza, zaznaczanie akcentów w muzyce.
7. Pożegnanie:
"Wszyscy są, żegnam Was, już zabawę skończyć czas,
jestem Ja, jesteś Ty, raz, dwa, trzy"
8. Ustawienie w pary, wyjście z sali.

Autor: Danuta Paprocka

Twoje uwagi i pomysły

Tagi