Scenariusz zajęć gimnastyki korekcyjnej

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęć gimnastyki korekcyjnej
Oceń
{

Temat : „Nasze stopy bawią się na wszelkie sposoby”

 

Cel ogólny:

*wzmocnienie mięśni wysklepiających stopy,

* wyrabianie nawyku prawidłowej postawy,

* wyrobienie nawyku prawidłowego stawiania stóp w chodzie i w biegu,

* wzmocnienie mięśni podeszwowych stóp,

 * rozwijanie czucia mięśni stóp

 

Dziecko:

*aktywnie uczestniczy w zajęciach,

* udział w zabawach sprawia mu dużą przyjemność.

* wie, jak należy przyjmować prawidłową pozycję w staniu, w siadzie , zabawie

* wie, jak należy zachować się podczas zabawy,

* bawić się przyborami typowymi i nietypowymi,

*  potrafi bezpiecznie wykonywać ćwiczenia,

* wykonuje wszystkie ćwiczenia wg zasady równości płci

 

Metody: zabawowa, , naśladowcza

 

Formy pracy: zespołowa, praca indywidualna, w grupie

 

Miejsce zajęć: sala przedszkolna

 

Przybory: ławeczka gimnastyczna , sznurek, szarfy, laski gimnastyczne, krążki,piłeczki „jeżyki”, „kamienie gimnastyczne”

 

Miejsce zajęć:  sala przedszkolna

 

Czas zajęć: 30 minut.

 

 

Przebieg zajęć:


I część wstępna:

 

1.Czynności organizacyjno-porządkowe: Zbiórka, powitanie, sprawdzenie gotowości do zajęć. Omówienie poprawnego trzymania się w staniu, w sadzie

 

2. Zabawa „ Stopy witają się” – uczestnicy zabawy dobrani parami siedzą twarzami do siebie. Na hasło prowadzącego „prawe stopy witają się” – dzieci zbliżają się do siebie prawe stopy i dotykają się częściami podeszwowymi. Na hasło prowadzącego „ lewe stopy witają się” – dzieci zbliżają się częściami podeszwowymi lewej stopy. W ten sposób dzieci witają się z innymi.

 

3. Zabawa orientacyjno –porządkowa ,,Ptaszki”. Dzieci ustawione parami stoją w rozsypce. Jedno dziecko z pary jest ,,drzewem” stoi w pozycji skorygowanej ,ręce w skrzydełka , drugie staje plecami obróconymi do kolegi i jest ptaszkiem. Na hasło ,,ptaszki wylatują ze swoich drzew’, dzieci nie będące ,,drzewami” biegają na palcach po całej sali . Na hasło ,,ptaszki wracają do swoich drzew” każde dziecko biegnie do swojego „drzewa” i staje plecami przy plecach kolegi w pozycji skorygowanej. Zmiana ról.

 

 

II część główna:

 

1. Zabawa „Baletnica” – uczestnicy zabawy siedzą na ławeczkach. Czubki palców dotykają podłogi, pięty uniesione w górę. Na sygnał prowadzącego dzieci przedstawiają kolejno stopy do przodu i do tyłu- imitują kroki baletnicy chodzącej na czubkach palców.

 

2. Zabawa „Wieszanie bielizny” – uczestnicy zabawy siadają wzdłuż sznurka. Każdy z nich ma przy sobie po 4 szarfy. Na sygnał prowadzącego każde dziecko chwyta szarfę palcami stopy i wiesza ją na sznurku tak, jak wiesza się wypraną bieliznę. Dzieci zawieszają szarfy raz jedną stopą, raz drugą. Po zawieszeniu wszystkich szarf prowadzący wyróżnia te dzieci, które ładnie zawiesiły szarfy i utrzymywały prawidłową postawę.


Twoje uwagi i pomysły

Tagi