Scenariusz zajęć hospitowanych: „Jestem przyjacielem przyrody”

Scenariusz zajęć hospitowanych: „Jestem przyjacielem przyrody”
3.9
9 ocen
Oceń

Grupa wiekowa: 4-latki

Tematyka kompleksowa: Jestem przyjacielem przyrody - powietrze bez śmieci.

 

Temat obserwowanej formy: Kształtowanie postaw odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska- zanieczyszczenia i ochrona powietrza z jednoczesnym wdrażaniem dzieci do poszanowania wszelkich form życia. (rozmowa połączona z doświadczeniem nauczyciela)

 

 

Cel główny:

 

- kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych
- rozumienie konieczności przestrzegania zasad ochrony przyrody
- wzbogacanie słownika czynnego dzieci

 

Cele operacyjne:
Dziecko:

 

- próbuje odpowiedzieć na pytanie co to jest ekologia
- rozumie potrzebę segregowania odpadów
- wie, w jaki sposób ludzie zanieczyszczają Ziemię
- zaspokaja naturalną ciekawość otaczającym światem
- rozwija koncentrację uwagi i umiejętność uważnego słuchania podczas pokazu nauczyciela
- rozwija umiejętność dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych
- poznaje znaczenie słowa smog i dowiaduje się, jak on powstaje
- rozumie, że oddychanie skażonym powietrzem może mieć tragiczne skutki dla zdrowia
- podaje propozycje działań człowieka zmniejszających zagrożenie smogiem
- wie, jakie warunki potrzebne są do rozwoju zwierząt i wzrostu roślin
- ma poczucie współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i wie, jakie działania podejmować żeby ratować Ziemię
- wyraża własne przeżycia, doznania, emocje, uczucia w swobodnych wypowiedziach
- wie, że należy podnieść rękę, aby coś powiedzieć; cierpliwie czeka na swoją kolej

Metody:

 

- oglądowa: pokaz nauczyciela, ilustracja
- czynna: zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń, ćwiczeń utrwalających
- słowna: rozmowa, objaśnienie

 

Formy:

 

- zbiorowa, indywidualna

 

Środki dydaktyczne: ilustracje segregacji śmieci; plakat zanieczyszczenia powietrza; śmieci - papier, butelki, worki foliowe, słoik; balony (dla każdego dziecka); akwarium z domkiem z klocków w środku; zwierzęta, rośliny, komin, samochód resorowy; lód suchy lub zapalniczka i papier, woda; maseczka; suszarka; obrazki: samochód, tramwaj, komin dymiący, komin z filtrem; wysypisko śmieci, pojemniki na odpady, stary piec, piec ekologiczny; obrazek słońca i smutnej chmurki dla każdego dziecka; odznaki „Przyjaciel przyrody”

 

Literatura: Program edukacji zintegrowanej dla dzieci w wieku przedszkolnym „Radość odkrywania- pasja tworzenia” M. Czekała, D. Szadkowska, J. Urbaniak; Bliżej Przedszkola 3.174/2016; zasoby internetu


Przebieg zajęć:

 

1. Przywitanie pani wicedyrektor i przybyłego gościa.

 

2. Wprowadzenie do tematu zajęć swobodną rozmową na temat świata, w którym żyjemy i odpadów, jakie nas otaczają. Na dywanie rozrzucone odpady.

 

3. Ilustracje pojemników o odpowiednich kolorach. Dzieci segregują śmieci do odpowiednich pojemników.

 

4. Nauczyciel bierze papier, folie, nakrętki i wkłada je do jednego pojemnika. Pyta dzieci: Czy można spalić te śmieci? Jak myślicie? Co dzieje się z powietrzem gdybyśmy spalili te śmieci?

 

5. Zabawa z balonem - sprawdzanie czy powietrze istnieje. Nauczyciel rozdaje każdemu dziecku balon do nadmuchania. Dzieci próbują wtłoczyć buzią powietrze w balon. Nauczyciel w tym czasie mówi, że powietrze naprawdę istnieje i że bez powietrza nie moglibyśmy żyć. Wykonanie wdechu nosem.

 

6. Zaproszenie dzieci na krótką bajkę o pewnym domu, rodzinie, zwierzętach i smogu. Nauczyciel opowiada oraz robi doświadczenie z suchym lodem (lub podpalonym papierem- tworzy dym w akwarium), mówi o bezpieczeństwie i o tym, że dzieci nie podpalają same papieru.

 

7. Rozmowa na temat smogu. Dzieci dostrzegają związek przyczyna - skutek np. dymiące kominy, samochody, piece= smog. Wspólnie zastanawiają się, jak zwalczyć smog. Nauczyciel pokazuje maseczkę, jaką należy nosić, gdy będzie dużo smogu.

 

8. Doświadczenie z suszarką. Nauczyciel tłumaczy, że wiatr rozpędza smog i rozdmuchuje dym powietrzem z suszarki. Śpiewa piosenkę „Czyste powietrze”.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi