Z wizytą w Unii Europejskiej - scenariusz zajęć koleżeńskich w grupie 5-6 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Z wizytą w Unii Europejskiej - scenariusz zajęć koleżeńskich w grupie 5-6 latków
4.3
4 oceny
Oceń
{

Podróż po krajach Unii Europejskiej.

Podróż po krajach Unii Europejskiej.


CEL OGÓLNY:
Stwarzanie okazji sprzyjających zdobywaniu wiedzy o świecie.
 
CELE OPERACYJNE:
- dziecko posiada podstawowe wiadomości dotyczące wybranych krajów Unii Europejskiej (stolica, flaga, charakterystyczne budowle i pozdrowienie w danym języku);
- dziecko wie, co to jest Unia Europejska;
- dziecko zna symbole Unii: flaga, hymn, waluta;
- uważnie słucha i wykonuje polecenia nauczycielki;
- bierze aktywny udział;
 
METODY PRACY:
- czynne: zadania stawiane do wykonania;
- słowne: rozmowa kierowana;
- aktywizujące: burza mózgów;
 
FORMY ORGANIZACYJNE:
- zabawa z całą grupą;
- praca w zespole;
- praca indywidualna;
 
POMOCE DYDAKTYCZNE: 
napisy z nazwami państw i stolic, ilustracje przedstawiające charakterystyczne miejsca wybranych krajów Unii Europejskiej, flagi: Włoch,  Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, krzyżówka obrazkowa,  rozsypanka literowa, indywidualne karty pracy, płyta CD z nagraniem hymnu Unii,
 
PRZEBIEG ZAJĘĆ:                                       
1. Powitanie.
 
2. Zaproszenie do podróży po Europie.
Zapraszam was do podróży. Posłuchajcie uważnie i powiedzcie, jakim środkiem lokomocji będziemy się poruszać. Nauczycielka zaprasza wszystkie dzieci do wspólnej zabawy „Samolot” wg Klanzy.
 
3. „Jakie to państwo?”
Znajdujemy się na międzynarodowym lotnisku. Niestety, panuje tu okropny bałagan. Nazwy państw, nazwy ich stolic oraz flagi zostały zupełnie wymieszane. Waszym zadaniem będzie zaprowadzić tu porządek.
- dzieci odczytują nazwy państw zawieszone na tablicy, nazwy stolic a następnie łączą  w pary;
- odkrywają ilustracje przedstawiające flagi państwowe, omawiają ich cechy i przyporządkowują do odpowiedniego państwa;
- sygnalizują chęć odpowiedzi podniesieniem ręki, słuchają odpowiedzi kolegi;
 
4. „Spotkanie w stolicy”
Wybierzemy się teraz na spacer. Będziemy spotykać wielu cudzoziemców, którzy mówią innymi językami niż język polski. Spróbujcie rozpoznać, w jakim języku usłyszycie powitanie podczas przerwy w muzyce, a następnie powitajcie się ze sobą. w ten sam sposób.
- dzieci poruszają się w rytm muzyki, podczas przerw nauczycielka mówi „dzień dobry” w języku angielskim, włoskim, francuskim i niemieckim, dzieci rozpoznają, z jakiego kraju jest dane pozdrowienie.
- witają się z sąsiadem, powtarzając powitanie;
 
5. „W muzeum”
Zapraszam do muzeum. Co to jest „muzeum”?
- dzieci podają własne definicje hasła;
Nasze muzeum to muzeum fotografii. Znajdują się w nim zdjęcia najciekawszych budowli z różnych państw. Dobierzcie się w trzyosobowe zespoły. Każdy zespół dostanie zdjęcie takiej budowli. Wasze zadanie polega na odgadnięciu  co przedstawia zdjęcie i z jakiego państwa jest ta budowla.
- dzieci naradzają się zespołowo, udzielają kolejno odpowiedzi prezentując swoją fotografię;
 
6. „W Filharmonii”
Otrzymacie teraz bilety do filharmonii na koncert. Usłyszycie trzy utwory, ale tylko jeden z nich jest hymnem Unii Europejskiej. Kiedy usłyszycie właściwy utwór, podnieście swój bilet do góry.
- dzieci słuchają , wykonują polecenie nauczycielki;
 
7. Zabawa muzyczno ruchowa: „Samba- wycieczka czyli motor gigant”
 
8. „Krzyżówka”.
Jesteśmy na wycieczce poza miastem, będziemy odpoczywać rozwiązując krzyżówki. Przy kolejnych hasłach na tablicy będą pojawiały się obrazki. Wskażecie ich nazwy  oraz wyszukacie z rozsypanki literowej te litery, które składają się na dane hasło. Jeśli poprawnie rozwiążemy obie krzyżówki, odczytamy główne hasło.
- dzieci biorą udział w rozwiązywaniu krzyżówki; odczytują główne hasła:

Twoje uwagi i pomysły

Tagi