Scenariusz zajęć koleżeńskich w grupie dzieci 4-letnich

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęć koleżeńskich w grupie dzieci 4-letnich
2.0
1 ocena
Oceń
{

Temat: Zestaw zabaw ruchowych wg Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

Cel ogólny: tworzenie warunków sprzyjających zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, pozwalających na poznanie możliwości własnych dziecka.

Cele etapowe:
- dziecko zna możliwości własnego ciała
- potrafi nawiązać kontakt z partnerem, z grupą
- potrafi koncentrować się na wykonywaniu ćwiczeń
- relaksuje się i emocjonalnie uspokaja.
 
Pomoce: magnetofon, płyta, kolorowe szarfy.

Forma: zajęcia zorganizowane z całą grupą, ćwiczenia w parach.

Przebieg:
1. W kręgu powitanie piosenką: „Wszyscy są, witam was”
2. Zabawa ożywiająca – „Berek”: bieganie po sali na czworakach z szarfą wetkniętą z tyłu spodni do chwili, aż wyznaczone dziecko pozbiera wszystkie szarfy.
3. Jeżdżenie po podłodze na pośladkach i wypowiadanie swojego imienia.
4. Nazywanie części swojego ciała i poklepywanie ich.
5. Badanie przestrzeni wokół siebie machając w powietrzu nogami i rękami
6. Chodzenie po Sali na sztywnych nogach.
7. Chodzenie po Sali i udawanie, że jest się wodorostem, który kołysze się na falach.
8. W siadzie na podłodze przepychanie się plecami.
9. Ciągnięcie za kostki partnera leżącego na ziemi.
10. „Paczka” – jedno dziecko zwija się w kłębek, a partner usiłuje rozwiązać „paczkę”, ciągnąc współćwiczącego za nogi
11. Relaks: masaż w parach przy muzyce
- ugniatanie
- szczypanie
- klepanie
- głaskanie
12. Pożegnanie w kręgu – „puszczanie iskierki” – uścisku dłoni.

Opracowała i prowadziła: R. Kucharczyk–Dudek

Twoje uwagi i pomysły

Tagi