Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (metoda sylabowa)

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (metoda sylabowa)
3.0
1 ocena
Oceń
{

Temat: Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu metodą sylabową – wyrazy jednosylabowe (sylaba zamknięta)

Cel ogólny:

 

  • doskonalenie umiejętności czytania i pisania
  • ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej


Forma terapii: indywidualna

 

Czas trwania zajęć: 45 min.

 

 

Przebieg zajęć:

 

1. „Memory’’ obrazkowe

Cel: usprawnianie pamięci wzrokowej

Przebieg: Odszukaj identyczne  pary obrazków.

 

Pomoce: Obrazki przedstawiające nazwy zwierząt i przedmiotów (wyrazy jednosylabowe – kot, rak, mysz, lis, ser, but, noc, dom itp.)

 

2. Loteryjka obrazkowo-wyrazowa

 

Cel: ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej (sylabowej)

 

Przebieg: Nazwij obrazki, podziel wyrazy na sylaby, utwórz podpisy z sylab (wyrazy wielosylabowe zbudowane z sylab otwartych typu: ce-bu-la, ka-ru-ze-la, cze-ko-la-da, lo-ko-mo-ty-wa, o-ku-la-ry, pi-ra-mi-da, ka-la-re-pa)

 

Pomoce: Obrazki, sylaby z których powstaną podpisy pod obrazkami

 

3. Loteryjka obrazkowa

 

Cel: ćwiczenia analizy słuchowej-sylabowej

 

Przebieg: Nazwij obrazki, pogrupuj je według ilości sylab. Wybierz te, które są jednosylabowe.

 

Pomoce: Obrazki (wyrazy 1,2,3,4 -sylabowe).

 

4. Wyszukiwanka

 

Cel: ćwiczenia analizy słuchowej i wzrokowej

 

Przebieg: Wyszukaj na ilustracji i pokoloruj przedmioty, zwierzęta, których nazwy są jednosylabowe ( jeż, kot, mak, ser, lis, dom, dach, rak,  but, nos)

 

Pomoce: Ilustracja ze szczegółami

 

5. Uzupełnianka

 

Cel: ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej , wzrokowej

 

Przebieg: Do podanych w kratkach liter dopisz sylaby, a otrzymasz nazwy przedmiotów przedstawionych na obrazkach.

 

Pomoce: Karta pracy 1. 1)

 

6. Uzupełnianka

 

Cel: ćwiczenia w pisaniu

 

Przebieg: Podpisz obrazki wyrazami

 

Pomoce: Karta pracy 2. (obrazki: but, dom, ser, rak, kot, lis, nos, mak)

 

7. Loteryjka

 

Cel: ćwiczenia w czytaniu

 

Przebieg: Wyszukaj w loteryjce i skreśl wyraz który podam.

 

Pomoce: Loteryjka wyrazowa:
rak / las / sok
sos / bar / rok
los / ser / bat

8. „Detektyw”

 

Cel: usprawnianie pamięci wzrokowej

 

Przebieg: Zapamiętaj obrazki w takiej kolejności  jakiej ułożyłam, powiedz co się zmieniło?

 

Pomoce: Do wykorzystania obrazki z memory.

 

9. „Szyfrowanka”

 

Cele:

- ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej
- ćwiczenia w pisaniu

 

Przebieg: Sprawdź, jakie wyrazy zaszyfrowałam?

 

Pomoce: Karta pracy 3.

 

 

Literatura pomocnicza:
1. 1. Grabałowska K., Jastrząb J., Mickiewicz J., Wojak M.,- Ćwiczenia w  czytaniu i pisaniu . Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych, Toruń 1996, s. 114

Twoje uwagi i pomysły

Tagi