Scenariusz zajęć o kosmosie dla 5 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęć o kosmosie dla 5 latków
Oceń
{

TEMAT  KOMPLEKSOWY: „Poznajemy tajemnice nieba.”


TEMAT DNIA: ”Kosmiczna podróż.”

 

CELE OGÓLNE: Wzbogacenie wiadomości na temat Układu Słonecznego. Stwarzanie warunków do różnorodnej działalności dziecka. Wdrażanie do współdziałania w grupie.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Dziecko:

-wie, jak zbudowany jest Układ Słoneczny

- zna rolę i pozycję Słońca

- wymienia charakterystyczne cechy  planet krążących wokół Słońca

- składa obrazek w całość

- układa wyraz z rozsypanki literowej

- układa zdanie z rozsypanki wyrazowej

- sprawnie liczy obiekty

- wyszukuje określony napis wśród innych

 -opowiada historyjkę na podstawie ilustracji

- świadomie i aktywnie słucha muzyki

- bierze udział w ćwiczeniach ortofonicznych

- współdziała z innymi

-dąży do wykonania zadania

 

METODY PRACY: słowna, poglądowa,praktyczna


FORMY PRACY: zbiorowa,indywidualna,grupowa

 

POMOCE DYDAKTYCZNE: tekst zagadki, koperty z zadaniami,ilustracje planet,

kartoniki z literami, cyframi, nazwy planet, gwiazdki, papier kolorowy, płyta cd, magnetofon, ilustracje do historyjki,rozsypanka wyrazowa,dmuchane mobile planet, układ słoneczny

 

 

PRZEBIEG  ZAJĘĆ

1.Powitanie”Kosmiczny uścisk przyjaźni”.

2.Wprowadzenie do tematu;rozwiązanie zagadki , której hasło to RAKIETA.

3.Zabawa ruchowo- naśladowcza z elementami ćwiczeń ortofonicznych „Start rakiety”.

Dzieci „ubierają się „ w skafandry kosmiczne , wchodzą do rakiety( siad skrzyżny ,ramiona w górę ) , odliczają od 10 – 1 i startują z szumem – szuuuuuu......)

4.Zabawa dydaktyczna „Lot rakietą wokół Słońca”, odkrywanie kolejnych planet;rozwiązywanie zadań.

* MERCURY(najmniejsza i położona najbliżej Słońca, jedna półkula jest ciągle oświetlona przez słońce)

- składanie z części obrazka  (koperta nr 1)

Na obrazku przedstawiony jest kosmonauta.

 

* WENUS( jest trzecim pod względem jasności ciałem niebieskim po Słońcu i Księżycu-nazywana gwiazdą pasterzy;otoczona gruba warstwą chmur, wybuchają tam ciągle burze, bez przerwy błyska i jest .b. gorąco)

- układanie nazwy planety „WENUS” z rozsypanki literowej  ( koperta nr2)


*ZIEMIA ( jest jedynym miejscem we wszechświecie ,w którym występuje życie)

- opowiadanie historyjki na podstawie ilustracji; układanie ilustracji zgodnie z kolejnością zdarzeń

(koperta nr3)

 

 

*MARS( barwa rdzawo- czerwona, oddychanie jest niemożliwe, nie ma wody, wszystko tam jest gigantyczne)

- układanie zdania z rozsypanki wyrazowej   DROGA  PLANETY  TO  ORBITA.

wyjaśnienie pojęcia orbita ( koperta nr4)

 

*JOWISZ( największa planeta w Układzie Słonecznym tak wielka, że zmieściły by się tam wszystkie planety)

- liczenie gwiazdek w czterech zbiorach ( kopertach), podawanie odpowiedniej liczby gwiazdek; tworzenie gwiazdozbiorów o różnych kształtach na arkuszach granatowego papieru- dzieci układają różne kształty  i nadają swojemu dziełu nazwę ( koperta nr5)


* SATURN (charakterystyczną cechą są pierścienie składające się głównie z lodu i odłamków skalnych)

- kolorowanie odpowiedniej planety( koperta nr6)

Na ilustracji przedstawiony jest Układ Słoneczny, zadaniem jest odnalezienie planety Saturn i pokolorowanie jej.

 

*URAN (turkusowa barwa, w składzie ma skruszony lód i zamarzniętą wodę)

- improwizacja ruchowa do utworu Trevora Rabina „The Lunch”   (koperta nr7)


* NEPTUN( najdalej oddalona od Słońca, brat bliźniak Uranu, wieją tam wielkie wiatry)

- przeliczanie wszystkich planet, odczytywanie globalne nazw,utrwalenie nazw planet i kolejności ich występowania.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi