Ruch uliczny - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców w grupie 4-5 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Ruch uliczny - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców w grupie 4-5 latków
Oceń
{

RUCH ULICZNY – inscenizacja utworu: „Jak Wróbelek Elemelek leśną dróżką szedł w niedzielę” Hanny Łochockiej

CELE:
- zapoznanie dzieci z elementarnymi zasadami ruchu drogowego,
dziecko wie, jakie niebezpieczeństwa grożą w wypadku niewłaściwego zachowania się na ulicy, rozpoznaje niektóre znaki drogowe,
rozwija inwencję twórczą, podczas zabawy wykorzystuje wiadomości z zakresu komunikacji, wie, do czego służą pasy  i sygnalizacja świetlna,
potrafi podać rozwiązanie zagadki słownej.

METODY:
- obrazkowa, ilustracje, sylwety, znaki drogowe,
słowna, zagadki, czynna, działań stawianych do wykonania.

FORMY:
- praca z całą grupą, praca indywidualna, praca wspólnie z rodzicami.

Przebieg zajęć:
1. Rozmowa na temat bezpiecznej drogi do przedszkola na podstawie własnych przeżyć,
powiedz, jak wygląda twoja droga do przedszkola?,
kto pomaga ci w przejściu przez ulicę?,
jakie znaki drogowe mijasz po drodze?.

2. Rozwiązanie zagadki:
„Stoi na drodze, na jednej nodze.
Kolorowym wzrokiem ruchem kieruje:
Jednych przepuszcza, innych zatrzymuje”. (sygnalizator świetlny)
                       
„Czarno-biała, w paski cała,
zamiast biegać po Afryce,
przejść pomaga przez ulicę”. (zebra)

3. Inscenizacja opowiadania pt. JAK WRÓBELEK ELEMELEK LEŚNĄ DRÓŻKĄ SZEDŁ W NIEDZIELĘ – Hanny Łochockiej, za pomocą sylwet, rozmowa na temat utworu:
w jakim miejscy rozgrywa się historia,
kto występuje w tym utworze,
jak należy zachować się na drogach i ulicach,
jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię.

4. Zabawa  wspólnie z rodzicami: nauczycielka poleca, aby dzieci wyobraziły sobie, że są bocianami, a rodzice i n-ka wróbelkami. Gdy muzyka jest wolna, wtedy dzieci chodzą, podnosząc wysoko kolana, naśladując głos bociana, dołączając gesty rąk. Gdy muzyka się zmienia, na polanę leśną lecą wróbelki. Po chwili następuje zmiana ról.

5. Słuchanie piosenki „O przechodzeniu przez ulicę”
nalepianie świateł na sygnalizatorze świetlnym, zgodnie ze słowami piosenki,na zakończenie dzieci klaszcząc w dłonie wypowiadają rytmicznie podane wyrazy: czer-wo-ne, zie-lo-ne, u-li-ca, ze-bra, bo-cian, wró-bel.

6. Kolorowanie ilustracji: żaba na pasach – przez rodziców, znaki drogowe – przez dzieci.

7. Zabawa ruchowa do piosenki: „O przechodzeniu przez ulicę”. Przy akompaniamencie w rytmie ósemek dzieci swobodnie biegają po sali. Głośny akord oznacza zapalenie się czerwonego światła. Dzieci zatrzymują się i cierpliwie czekają na refren piosenki. Śpiewając refren zwracają głowę w lewą i prawą stronę (zgodnie z tekstem). Gdy ponownie zabrzmi akompaniament w rytmie ósemek, oznacza to zapalenie światła zielonego i dzieci biegają swobodnie po sali.

8. Podsumowanie zajęć:
dzieci zaznaczają swoje odczucia na tablicy, na której znajduje się „buźka wesoła i smutna”, kolorowymi kółeczkami, żegnają się z rodzicami, przesyłając im „całuski”.

Autor:
Anna Zacheja

Twoje uwagi i pomysły

Tagi