Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców w grupie 5 latków - Lubimy zagadki

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców w grupie 5 latków - Lubimy zagadki
Oceń
Drukuj

Lubimy rozwiązywać zagadki.

Lubimy rozwiązywać zagadki.


Cele główne:

 • utrwalenie wiadomości z zakresu kształtowania pojęć matematycznych (figury geometryczne, przeliczanie 1 – 7, porównywanie wielkości przedmiotów)
 • doskonalenie analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej
 • rozwijanie twórczego myślenia poprzez stosowanie różnorodnych sposobów rozwiązywania zadań
 • doskonalenie umiejętności współpracy przy rozwiązywaniu zadań i zagadek

Cele operacyjne – dzieci potrafią:

 • orientować się w schemacie własnego ciała
 • uporządkować przedmioty od najmniejszego do największego   i odwrotnie
 • rozpoznać i poprawnie nazwać figury geometryczne
 • samodzielnie ułożyć figurę geometryczną z elementów (puzzle)
 • rozwiązywać zagadki rysunkowe
 • liczyć do siedmiu
 • wyodrębniać głoskę w nagłosie i w wygłosie
 • skupić uwagę na zadaniach i zaangażować się w ich wykonanie
 • odczuwać radość z wykonania zadań

Metody:

 • słowna
 • oglądowa
 • praktycznego działania
 • ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej wg P. Dennisona

Formy pracy:

 • z całą grupą
 • praca w małych zespołach
 • praca indywidualna

Środki dydaktyczne:
koszyk, koperty z zagadkami, pojemniki różnej wielkości, figury geometryczne wycięte z kartonu, ilustracja z zagadką rysunkową, kartoniki z naklejonymi przedmiotami do przeliczania, „lizaki” z napisem TAK, NIE; karty do pracy indywidualnej, klocek, konewka, książka , lalka, lornetka, lusterko, pędzelek, plastelina, pudełko, globus, garnek, gra z kostką.

Przebieg zajęć:
1. Zabawa „Iskierka uśmiechu”.

2. Ćwiczenia wprowadzające – ruchy naprzemienne (wg kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona).
Dzieci stoją w parach naprzeciwko siebie
„niech powitają się prawe dłonie, lewe dłonie”
„niech powitają się lewe kolana, prawe kolana”
„niech zamruga do kolegi lewe oko, prawe oko”
„niech powita prawa ręka lewe kolano, lewa ręka prawe kolano”

3. Zadanie 1 – „Porządkowanie”
„ustaw pudełka od najmniejszego do największego”
„ustaw pudełka od największego do najmniejszego”

4. Zadanie 2 – „Rozpoznajemy figury geometryczne”
Każde dziecko otrzymuje wyciętą z kartonu figurę geometryczną. Musi przypiąć swoją figurę do odpowiedniej „pętli” na tablicy.

5. Zadanie 3 – „Puzzle”
Każde dziecko otrzymuje kopertę z pociętą na kilka elementów figurą geometryczną.

6. Ćwiczenia odprężające – rysowanie w powietrzu prawą ręką, lewą ręką prostych znaków i wzorów.

7. Zadanie 4 – „Zagadka rysunkowa”
Na tablicy przypięta jest ilustracja z narysowanymi kotkami. Nauczycielka mówi: „Jeden z tych kotków nazywa się Szaruś. Musimy go odnaleźć. Wiem o nim tylko to, że ma ogon w paski, 6 włosów w wąsach i nosi obróżkę. Który to Szaruś?”

8. Zadanie 5 – „Ile masz przedmiotów?”
Każde dziecko otrzymuje kartonik, na którym naklejone są przedmioty w różnej ilości (1–7). Dzieci muszą po cichu policzyć te przedmioty. Nauczycielka wypowiada dowolną liczbę, a dzieci mające kartonik z tyloma przedmiotami podnoszą rękę.

9. Ćwiczenia odprężające: oddechowe, artykulacyjne, doskonalące sprawność manualną rąk.

10. Zadanie 6 –  „Co słyszysz ?”
Na podłodze znajdują się obręcze i przedmioty: klocek, konewka, książka; lalka, lornetka, lusterko; pędzelek, plastelina, pudełko; globus, garnek, gra kostkowa. Należy ułożyć przedmioty w obręczach w taki sposób, aby w każdej z nich znajdowały się przedmioty, których nazwy zaczynają się taką samą głoską.

11. Zadanie 7 – „Tak czy nie ?”
Nauczycielka zadaje pytania, dzieci odpowiadają na nie podnosząc lizak z napisem „TAK” lun „NIE”.

Skomentuj

Skomentuj jako pierwszy!

Tagi