Scenariusz zajęć otwartych/koleżeńskich Mój przyjaciel - pies

Scenariusz zajęć otwartych/koleżeńskich Mój przyjaciel - pies
3.0
1 ocena
Oceń

 

Cel główny:

       uwrażliwianie na potrzeby niesienia pomocy zwierzętom podczas zimy;

       rozwijanie postawy opiekuńczej wobec zwierząt;

       zapoznanie z wyglądem psa;

       rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 5 i więcej

 

Cele szczegółowe:

       rozumie konieczność opieki nad zwierzętami,

       wymienia sposoby opieki nad zwierzętami w okresie zimy,

       uważnie słucha opowiadania,

       udziela odpowiedzi na pytania nauczyciela,

       wskazuje figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt,

       opisuje wygląd psa (budowa),

       nazywa  jego części ciała

       dzieli wyrazy na sylaby,

       uważnie słucha poleceń i rozumie je,

       reaguje na sygnały słowne i dźwiękowe,

 

Formy pracy:

       indywidualna, z całą grupą

 

Metody pracy:

- słowna (rozmowa z dziećmi),
- oglądowa (pokaz),
- czynna (praktycznego działania).

Twoje uwagi i pomysły

Tagi