Wiosna, ach wiosna! - scenariusz zajęć otwartych w grupie 6 latków

Wiosna, ach wiosna! - scenariusz zajęć otwartych w grupie 6 latków
3.8
12 ocen
Oceń

Wiosna, ach wiosna!

Cel główny: - bogacenie i utrwalanie wiadomości na temat wiosny w przyrodzie

Cele operacyjne:
Dziecko: - zna oznaki wiosny w przyrodzie,
- zna pory roku i nazwy wiosennych miesięcy,
- potrafi przeczytać tekst ze zrozumieniem,
- potrafi odpowiedzieć na pytania dot. treści tekstu,
- odtwarza słowem, ruchem, gestem rolę wiosny,
- zgodnie współdziała w zespole,
- potrafi bawić się razem z dorosłymi

Przebieg zajęć:

1. Zaproszenie gości do wspólnego powitania / zabawy integracyjne/.
zaproszenie do kręgu,
wspólne odśpiewanie piosenki „ Wszyscy są, witam was”,
przekazanie iskierki przyjaźni,
zabawa integracyjna „ Klasnę w ręce i nic więcej”
Dzieci w parach z dorosłymi ustawione na obwodzie koła twarzami do siebie recytują wierszyk z jednoczesną ilustracją ruchową:
„Klasnę w ręce i nic więcej, wznoszę nogę nad  podłogę, drugą nogę nad podłogę, krótki wydech / razem robią przysiad/,  znowu wdech/ wstają/, witam Ciebie: cześć, cześć, cześć/ podają sobie ręce w powitaniu/.”
Następnie dzieci- z koła wewnętrznego przesuwają się o jedną osobę w prawo i witają się z kolejną osobą. Zabawę powtarzamy aż każdy  wróci do swojej pary.   

2. Wprowadzenie do  tematu zajęć.
- Dzisiejsze zajęcia związane będą z panującą porą roku. Jaka to pora?
podział słowa „ wiosna” na sylaby, na głoski,
ułożenie wyrazu „ wiosna” z dużych liter i przypięcie do tablicy.
- Kiedy zaczęła się wiosna?
- Po jakiej porze roku przyszła?
- Jakie pory roku nastąpią po wiośnie?
- Jakie znasz wiosenne miesiące?
- Jaki miesiąc mamy teraz?
wspólne zaśpiewanie piosenki pt. „ Kwiecień” połączone z ruchem.
- Po czym poznajemy, że na świecie panuje wiosna?
- Jakie są oznaki wiosny?
- Ponieważ jedną z oznak wiosny są kwiaty, otrzymacie teraz wiosenny kwiat.
 /wybór kwiatu w dowolnym kolorze, zaproszenie do stolików- podział na grupy wg kolorów kwiatów/

3. Praca z tekstem.
rozdanie tekstów: Wiosna niesie skarby. Daje nam kwiaty i blask promieni. Rozwija listki.
Wita ptaki: bociany, dudki, skowronki. Trawy maluje na zielono.
Kwiatom daje kolory. Wiosna to bogata i cudna pora.
A co wiosna da nam?
ciche odczytanie tekstu,
odczytanie tekstu przez nauczyciela,
wspólne głośne czytanie tekstu,
indywidualne czytanie zdań  

Rozmowa na temat treści tekstu.
- O kim mówi tekst?
- Co wiosna nam niesie?
- Jakie powracające ptaki wita wiosna? / przypięcie obrazków/
- Jakie znasz wiosenne kwiaty – zwiastuny wiosny? / przypięcie obrazków/
- Jakie pytanie zadano nam w tekście?
- Co wiosna da wam i innym dzieciom? / swobodne wypowiedzi/

4. Praca w grupach.
- Wiosna zaprosi nas na pewno na wiosenne spacery i wycieczki. Co zabrać na wiosenną wycieczkę, co się nam przyda?
wyszukiwanie odpowiednich napisów spośród wyrazów umieszczonych w kopertach,
każda grupa ma podobne zestawy wyrazów, np.: lornetka, kanapki, okulary, rower, napoje,  narty, klapki, kurtka, sanki, parasol, wiatr, dobra pogoda, plecak, kapcie, słonko, dobre buty.

głośne odczytanie wyrazów przez każdą z grup.

5. Scenki dramowe „ Jestem Wiosną… Dam wam…” poprzedzone wykonaniem rysunku tego, co dziecko przynosi jako Wiosna.

6. Podsumowanie zajęć, nagrodzenie aktywności.
„Wiosenny walczyk”-  zaproszenie rodziców do wspólnego tańca poprzedzone przypięciem krokusa.

Autor: mgr Agnieszka Czapiewska

Twoje uwagi i pomysły

Tagi